Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen 168
Aktuell period 1857 -
Areal 3/128 mantal
Ursprung Vallarum 14:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 27:1 (aktuellt nummer) , Vallarum 14:59 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1857 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:6 då det bildas tre nya fastigheter enligt beskrivningen nedan. En av dessa nya fastigheter är Vallarum 14:15

A         14:15         3/128 mantal      äges av Anders Jönsson

B        14:16         1/128 mantal       äges av Per Andersson

AB                        Lägenhet            äges av Jöns Andersson

 

 

Från fastigheterna 14:15 och 14:16 har det skett tre avstyckningar.

Den 14 augusti 1937 sålde Anders och Sofia samt Emil och Hilda Andersson på 14:16 en avstyckning till Kerstin Vendel om 0,1500 hektar

1 september 1936 sålde samma personer av en avstyckning om 0,2580 hektar till Johan och Hulda Nilsson.

Samma datum den 1 september 1936 försäljes ytterligare en avstyckning om 1,0573 hektar till Nils Mårtensson och får beteckningen Vallarum 14:41.

Vallarum 14:15

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och visar hur huset till fastigheten såg ut vid denna tidpunkt. Den publicerades tillsammans med följande text:

Postadress:    Vallarum

“Areal totalt 13,2 hektar, därav 10,5 hektar åker. Tax.-v. 13 800. Jordart: Svart-, ler- och grusmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet, renoverad 1943. Stall uppfört 1883, loge 1903, redskapshus 1938. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ungdjur, 2 modersuggor, 16 gödsvin, 30 höns. Gården till släkten 1867. Nuvarande ägaren övertog den 1922 av sin svärfader Anders Jönssons sterbhus som innehaft den sedan 1907. Svärfadern hade övertagit den 1890 efter sin svärfader Jöns Persson. Ägare är Anders Svensson född 19 augusti 1891. Son till Sven Olsson och hans hustru Bengta född Månsson. Gift 1922 med Sofia Andersson född 9 november 1898. Ägaren har innehaft en del Kommunala uppdrag.”

Vallarum 14:15

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden är tio år yngre än bilden här ovan och visar hur den såg ut i mitten av 1950-talet då bilden fanns med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö                                                           Telefon:           Sjöbo 32002

“Areal 14 hektar, varav 10,5 hektar åker. Taxv. 42 600. Djur: 1 häst, 9 kor, 6 ungdjur, 10 modersuggor, 75 svin, 200 höns. Mangårdsbyggnad av tegel under tegeltak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård moderniserad 1954, under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1948 av Anders Svensson. Ägare är hemmansägaren Stig Arvid Jönsson född 5 september 1920, son till Axel Jönsson och hans hustru, gift med Vera född Johansson 7 februari 1926, dotter till Nils Johansson och hans hustru Maria Johansson.”

Källa: kartbild.com

På den häradekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 114 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 14:15.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Den 1 september 1936 försäljes en avstyckning om 1,0573 hektar till Nils Mårtensson och får beteckningen Vallarum 14:41. Denna fastighet är den avrösningsjord som tidigare hade tillhört fastigheterna Vallarum 14:15 och 14:16. På kartan här till höger ses den avstyckade marken.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 januari 1869 - 20 december 1890 Jöns Persson och Gertrud Johansdotter (fastebrev)
20 december 1890 - 1 juni 1907 Anders Jönsson och Anna Olsdotter (köp)
1 juni 1907 - 27 februari 1922 Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson (make till Anna Olsdotter) (bouppteckning)
27 februari 1922 - 27 februari 1922 Emil Johansson (köp)
27 februari 1922 -26 juni 1948 Anders Svensson och Sofia Andersson (köp)
26 juni 1948 - Stig Arvid Jönsson och Vera Beata Jönsson, född Johansson (köp)

Bilder