Vallarum 14:41 (aktuellt nummer)

Adress Syremöllevägen 76
Aktuell period 1938 -
Areal 1,0573 hektar
Ursprung Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:16 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten  bildades 1938 genom en avstyckning från Vallarum 14:15 och 14:16. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 110. På den ekonomiska kartan här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 14:41.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com (1960)

Här till höger ett flygfoto från 1960 över fastigheten Vallarum 14:41.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 maj 1954 - Gunnar Nilsson (skifteshandling)
15 september 1945 - 8 maj 1954 Jöns Nilsson och Emma Alfrida Svensson (auktion)
24 augusti 1943 - 15 september 1945 Hilding Nilsson och Ida Nilsson (köp)
1 september 1936 - 24 augusti 1943 Nils Mårtensson och Anna Nilsson (köp)
- 1 september 1936 Emil Andersson och Hilda Andersson

Bilder