Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 174
Aktuell period 1861 - 1953
Areal 13/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 14:46 (aktuellt nummer) , Vallarum 14:47 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 14:17 bildades vid en hemmansklyvning av Vallarum 14:2. Hemmansklyvningen skedde 1861 och markerna fördelade sig enligt följande:

A    14:17       729/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Petter Rosenqvist.
B    14:18         18/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Mårten Neij.
C    14:19           8/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Johan Flink.
D    14:20         13/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Ola Åkasson.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:20 ses i området med nummer 107 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 mars 1933 - Nils William Holm och Hulda Elise Holm, född Olsson (köp av 14:20 B)
3 augusti 1932 - 10 mars 1933 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp av 14:20 B)
6 augusti 1919 - 3 augusti 1932 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (köp av 14:20 B)
1 februari 1892 - 6 augusti 1919 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (köp av 14:20 B)
5 april 1890 - 1 februari 1892 Ola Åkesson och Anna Johansdotter (köp av 14:20 B)
28 januari 1887 - 5 april 1890 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (köp av 14:20 B)
29 november 1923 - Anton Nilsson (köp av 14:20 A)
22 mars 1904 - 29 november 1923 Ola Månsson och Johanna Sandell (köp av 14:20 A)
12 maj 1881 -22 mars 1904 Mårten Nilsson och Anna Persson (arvsskifte för 14:20 A)
12 maj 1881 - 12 maj 1881 Dödsbodelägarna efter Kersti Larsdotter (maka till Per Johansson) (bouppteckning för 14:20 A)
15 juli 1874 - 12 maj 1881 Per Johansson och Kersti Larsdotter (fastebrev för 14:20 A)
16 januari 1864 - 28 januari 1887 Ola Åkesson och Anna Johansdotter (fastebrev)

Bilder