Vallarum 14:46 (aktuellt nummer)

Adress Syremöllevägen 172-1
Aktuell period 1953 -
Areal 4,0712 hektar
Ursprung Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten legaliserad 1953. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 14:46. Här nedanför ses ett flygfoto från 1960 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 mars 1933 - Nils William Holm och Hulda Elise Holm, född Olsson (köp)

Bilder