Vallarum 14:47 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 177
Aktuell period 1954 - 1956
Areal 13/1288 mantal, 2,0906 hektar
Ursprung Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 18:1

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten om 2,0906 hektar legaliserad vid förrättning 1954. Fastigheten förut betecknad 13/12288 mantal av Vallarum 14:20. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 106.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 augusti 1950 - August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp)
29 november 1923 - 26 augusti 1950 Anton Olsson och Maria Linnea Månsson (köp)

Bilder