Vallarum 9:51 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Här till höger är ett utdrag av köpebrevet när arbetskarlen Måns Persson och hans hustru Bengta Nilsdotter köper en avstyckning 1882 från Nils Jönsson och hans hustru Anna Olsdotter.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten ses på den karta här till höger från Lantmäteriet som dom upprättade i samband med hemmansklyvningen 1901. Fastigheten hette då 9:33 och i dagen fastighet 9:51 så är det 9:33 samt den västra delen av den samfällda grustäckt som ligger söder om stamfastigheten. Fastigheten ses här nedanför på flygfotot från 1960 där man ser mark och byggnader.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 september 1978 - Ulf Göran Dahlqvist (köp)
15 februari 1974 - 14 september 1978 Karin Gunhild Bergkvist (köp)
28 augusti 1972 - 15 februari 1974 Erik Reinhold Lindskog och Siv Hjördis Maj.Britt Lindskog (köp)
4 juli 1969 - 28 augusti 1972 Georg Johansson (köp)
13 juni 1959 - 4 juli 1969 Per Steneljung (köp)
3 februari 1959 - 13 juni 1959 Dödsbodelägarna efter Ida Dahlin (änka efter Hans Dahlin) (bouppteckning)
8 september 1953 - 3 februari 1959 Ida Dahlin (maka till Hans Dahlin) (skifteshandling)
7 juli 1928 - 8 september 1953 Hans Persson Dahlin och Ida Dahlin, född Olsson (köp)
17 februari 1928 - 7 juli 1928 Dödsbodelägarna efter Måns Persson (make till Bengta Nilsdotter) (bouppteckning)
1 april 1882 - 17 februari 1928 Måns Persson och Bengta Nilsdotter (köp)
- 1 april 1882 Nils Jönsson och Anna Olsdotter

Bilder