Vallarum 9:39 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

En ny hemmansklyvning genom fördes 1901 utav ägorna för Vallarum 9:9 och 9:10.

A                 9:32                    1/2016 mantal                  Handlaren Anders Kristiansson
B                 9:53                     lägenhet                          Nils Månsson Tornberg
C                 9:33                    1/4032 mantal                  Åbon Måns Persson
D                 9:34                     25/4032 mantal               Smeden Nils Rosengren
E (Da)         9:20, 9:35            lägenhet 11/4032             Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)         9:21, 9:36            lägenhet 12/4032             Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)         9:52, 9:37            lägenhet 1/4032               Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)         9:48, 9:38            lägenhet 1/4032               Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I                   9:39                    13/2592 mantal                 Smeden Johan Lundqvist
K                 9:54                     lägenhet                            Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L                 9:47                      lägenhet                            Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M                9:40                      2/2592 mantal                   Åbo Håkan Mårtensson
N                9:41                      3/2592 mantal                   Skräddaren Nils Lindh
Ia               9:42                       3/2592 mantal                   Johan Lundqvist
Ib               9:43                       4/2592 mantal                   Hans Jacobsson
Ic               9:44                       6/2592 mantal                   Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

På denna karta till höger som upprättades 1910 utan Lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen av Vallarum 9:9 och 9:10 och som visar områdena som tillhörde Vallarum 9:39. Samtidigt med klyvningen delades denna fastighet i tre delar Vallarum 9:42, 9:43 och 9:44. Den sammanlagda ytan av dessa tre fastigheter var ytan till Vallarum 9:39.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:39 när den bildades 1901 bestod av områden nummer 64, 65 och 67 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. Men 1901 delas fastigheten i tre delar som ses på kartan. Dessa nya fastigheter får beteckningarna 9:42, 9:43 och 9:44. På den häradsekonomiska kartan här nedanför visar att fastigheterna gällde fortfarande 1975 förutom den avstyckning som gjorts från Vallarum 9:44.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Johan Lundqvist och Anna Hansson

Bilder