Vallarum 9:42 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 443
Aktuell period 1901 -
Areal 3/2592 mantal
Ursprung Vallarum 9:9 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

En ny hemmansklyvning genom fördes 1901 utav ägorna för Vallarum 9:9 och 9:10.

A                   9:32                   1/2016 mantal               Handlaren Anders Kristiansson
B                   9:53                   lägenhet                        Nils Månsson Tornberg
C                   9:33                   1/4032 mantal                Åbon Måns Persson
D                   9:34                   25/4032 mantal              Smeden Nils Rosengren
E (Da)           9:20, 9:35           lägenhet 11/4032           Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)           9:21, 9:36           lägenhet 12/4032           Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)           9:52, 9:37           lägenhet 1/4032             Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)           9:48, 9:38           lägenhet 1/4032             Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I                    9:39                    13/2592 mantal               Smeden Johan Lundqvist
K                   9:54                     lägenhet                         Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L                   9:47                     lägenhet                          Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M                  9:40                     2/2592 mantal                 Åbo Håkan Mårtensson
N                  9:41                      3/2592 mantal                Skräddaren Nils Lindh
Ia                 9:42                       3/2592 mantal                Johan Lundqvist
Ib                 9:43                       4/2592 mantal                Hans Jacobsson
Ic                 9:44                       6/2592 mantal                Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i det område som har nummer 65 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med bokstaven “a” och ligger på båda sidor av Vallarumsvägen.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 juni 1969 - Edvin Persson och Ruth Persson (köp)
26 maj 1931 - 14 juni 1969 Alma Kristina Mårtensson (köp)
14 februari 1907 - 26 maj 1931 Mårten Månsson och Elna Jakobsson (auktion)
6 december 1901 - 14 februari 1907 Ola Jönsson och Anna Maria Jönsson (köp)
4 augusti 1896 - 6 december 1901 Johan Lundqvist och Anna Hansson (köp)
- 4 augusti 1896 Anders Christiansson och Anna Svensdotter

Bilder