Starrarp 1:7 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 34
Aktuell period 1836 -
Areal 1/48 mantal
Ursprung Starrarp nr 1
Nya nummer Starrarp 1:19 Starrarps Nygård (aktuellt nummer)

Beskrivning

Starrarp 1:7, bild 3

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skiftet 1836.

                                                                                                                                                  Källa: Lantmäteriet,  Starrarp 1:7 1838

 

Starrarp 1:7, bild 2

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 1:7 har på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger fått nummer 4 och den har på den ekonomiska kartan från 1975 sin beteckning 1:7. I nutid ingår fastigheten i Starrarp 1:19.

Starrarp 1:7, bild 1

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 februari 1950 - Nils Johan Nilsson och Ernst Henning Nilsson (skifteshandling)
3 november 1890 - 4 februari 1950 Nils Andersson och Johanna Andersdotter (köp)
7 mars 1844 - 3 november 1890 Måns Nilsson och Kersti Olsdotter
1836 – 1841 Nils Månsson och Ingar Andersdotter

Bilder