Starrarp 1:6 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 430-56 6180102, 424558
Aktuell period 1836 - 1959
Areal 1/48 mantal
Ursprung Starrarp nr 1
Nya nummer Starrarp 14:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1836.
55.760904, 13.797422

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 7 och på den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten ingå i fastigheten Starrarp 14:1 efter sammanslagningen med de andra fastigheterna.

Källa: kartbild.com

Bilder