Starrarp 1:5 (aktuellt nummer)

Adress Sniberupsvägen 24-85
Aktuell period 1836 -
Areal 1/48 mantal
Ursprung Starrarp nr 1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1836.

 

55.763918, 13.766596

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Starrarp 1:5 har på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger nummer 5. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med beteckningen 1:5.

Källa: Lantmäteriet

Jordbruksräkningen 1944, Anders Nilsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

I jordbruksräkningen 1944 uppger Anders Nilsson att fastigheten omfattar totalt 27,8 hektar varav 15 hektar var åkermark och drygt 12 hektar var ängsmark. Utav åkermarken var 6 hektar täckdikat med tegelrör. Det fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner. Vatten fanns indraget i stallarna men inte i boningshuset men det fanns avlopp indraget i boningshuset. Elektricitet fanns installerat för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 juli 1964 - Nils Harald Andersson och Astrid Ingeborg Andersson (bodelning o skifteshandling)
7 september 1963 - 8 juli 1964 Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson
20 juli 1918 - 7 september 1963 Anders Nilsson och Hilma Jönsson
19 april 1915 - 20 juli 1918 Anders Nilsson (bouppteckning)
19 april 1915 - 20 juli 1918 Nils Perssons dödsbo (bouppteckning)
20 oktober 1893 - 19 april 1915 Nils Persson och Kjersti Pehrsdotter samt Hanna Pehrsdotter (köp)
1871 - 20 oktober 1893 Dödsbodelägarna efter Kjersti Pehrsdotter (bouppteckning)
1862 - 1871 Nils Persson och Kjersti Pehrsdotter samt Hanna Pehrsdotter
1836 - 1861 Pehr Svensson och Anna Nilsdotter (Bosatt på Starrarp nr 3)

Bilder