Hårderup 3:10 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 294-38
Aktuell period 1876 -
Areal 1/480 mantal, 4 936 kvm
Ursprung Hårderup 3:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades officiellt vid en avstyckning av marken 1876 från Hårderup 3:9. Den nya fastigheten fick beteckningen Hårderup 3:10. Kartan till höger gjordes av Lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1876.

Bild från början av 1900-talet. Karna Persson, Karna Sven Pers sittande, bredvid står sonen Otto.  Källa: okänd fotograf

Källa: Lantmäteriet

 

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har fastigheten fått nummer 24 och i den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning Hårderup 3:10.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2005 - Daniel och Antonella Pedley
-2005 Nils Johan Lidmark och Eva Maria Lidmark
1974 - Margit Jönsson (arv)
12 juni 1971 – 1974 Dödsbodelägarna efter Axel August Svensson (make till Sigrid Edit Svensson) (bouppteckning)
3 augusti 1947 – 12 juni 1971 Axel August Svensson
1 december 1942 - 3 augusti 1947 Alfred Olsson (Hårderup 3 och 4) (köp)
30 december 1940 – 1 december 1942 Anna Olsson (änka efter Karl Olsson) (skifteshandling)
27 juli 1931 – 30 december 1940 Karl Olsson och Anna Olsson, född Svensson (köp)
21 februari 1929 – 27 juli 1931 Per Henrik Nilsson (Per Henriksson) (auktion)
21 februari 1929 - 21 februari 1929 Dödsbodelägarna efter Karna Andersdotter (bouppteckning)
23 februari 1913 – 21 februari 1929 Karna Andersdotter (änka efter åbon Sven Persson) (köp)
10 mars 1910 - 23 februari 1913 Anna Persdotter (änka efter Håkan Persson) (Bouppteckning)
9 september 1884 - 10 mars 1910 Håkan Persson och Anna Persdotter Köp med överlåtelse samma dag.
9 september 1884 - 9 september 1884 Nils Nilsson (änkeman efter Hanna Påhlsson) (köp)
9 september 1884 - 9 september 1884 Johan Gudmundsson (köp)
9 september 1884 - 9 september 1884 Dödsbodelägarna efter Ingri Olsdotter (maka till Nils NIlsson) (bouppteckning)
15 december 1881 - 9 september 1884 Nils Nilsson och Ingri Olsdotter (köp)
15 juli 1873 - 15 december 1881 Måns Nilsson och Karna Holmberg Fastebrev för den förre den 15 juli 1873 på 1/12 mantal

Övrigt

Starrarpsvägen 294-38
Hårderup 3:10 Pedly

Ägare                                                        År               Kommentar
Alexander Ekeroth                                     -1887
Håkan Persson                                         1884-1910
Karna Persson                                          1910-1929
Per-Henrik Nilsson                                    1930-1931
Karl Olsson                                                1931-1942
Alfred Olsson                                             1942-1947
Axel och Edit Svensson                             1947-1972
Margit Jönsson                                                              ärvde det 1974 Dotter till Axel och Edit
Nils Johan och Eva Marie Liedmark        sålde 2005
Daniel och Antonella Pedly                      2005-

Axel Svensson körde bil på äldre dar. Han hade en Morris med träramar runt bilfönsterna Han hade endast ett lämplighetsintyg, inget körkort. Polis Jönsson hade utfärdat lämplighetsintyget. Han blev ibland tagen av polis, men han fortsatte att köra fast han inte hade körkort. Axel sa:
– Jag måste ju köra för att hämta hönsfoder, det kan man inte ta på cykeln.
Axel och Edit hade hönseri. Golvet i Morrisen blev rostigt. Då gjöt han nytt golv i bilen. En gång när Axel hade kört in bilen i garaget hände en ”olycka”. Han berättade:
– Jag hade lagt den i nollan och likväl hoppade bilen in i väggen!
I mitten av 50-talet gjorde Axel en stor tillbyggnad av det lilla boningshuset. Han grävde även källaren själv med spade och byggde även garaget när han skaffat bil på 60-talet. Stenen från källargrävningen blev efter många år till ett stengärde på Bertilihultets tomt. Axel omkom 1972 i Vollsjöby när han en mörk kväll cyklade i dimman strax söder om Vollsjö by. Han blev påkörd av en lastbil.
Sedan även Edit hade dött ärvde dottern Margit huset och hade det som sommarhus tillsammans med sin man.
Pedleys har rivit garaget och byggt ett större dubbelgarage. I samma byggnad finns även gästrum.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-173 Hemmansklyvning1876