Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Fårskroksvägen 145-33
Aktuell period ca 1840 - 30 december 1963
Areal 55/1152 mantal
Ursprung Hårderup 1:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 23:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades på 1840-talet som en delning utav fastigheten Hårderup 1:2, och dom nya områdena betecknades som 1:2 A, 1:2 B och 1:2 C. På kartan ovan har denna fastighet beteckningen “2”.

Hårderup 1 2 B

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Källa: Gods och gårdar (1944)Ur boken “Svenska gods och gårdar” kan vi se följande information från 1944 om gården:

Postadress:           Bjärsjölagård

Areal: Totalt 17,5 har åker. Tax.-v. 22.220. Jordart: Skogslera, kamper- o. svartmylla, grusblandning av grus och alvbotten. Mangårdsbyggnad uppförd på 1830-talet, renoverad. Ekonomibyggnad uppförd samtidigt med mangårdsbyggnaden. Redskapsskjul 1937. 3 hästar, 2 unghästar, 1 tjur, 9 kor, 11 ungdjur, 1 modersugga, 20 – 25 gödsvin, 1 moderfår och 60 höns. Gården till släkten 1915 genom köp från Nils Larsson av nuvarande ägarnas fader Karl Svensson. Ägare är Ernst Johan Larsson född 16 januari 1903. Son till Lars Nilsson (född 1876, död 1940) och hans hustru Hanna Persson (född 1875). Ernst gift 1927 med Selma Svensson, född 27 juni 1905. Barn: Erik född 1928, Lennart född 1933, Ove född 1942. Ägaren medlem av R. L. F., mejeri-, slakteri-, bränneri- och lokalföreningen.

Hårderup 1:2

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Ur boken “Skånes bebyggelse” ca 1955:

Postadress:     Bjärsjölagård                                                                       Telefon:          Sjöbo 30270

“Areal: 17,5 hektar åker, mulljord på lerjord. Tax.-v. 35 000. Djur: 3 hästar, 10 kor, 7 ungdjur, 1 tjur, 20 svin,  40 – 50 höns. Mangårdsbyggnad ombyggd och moderniserad 1944, tegel under hårt tak, 2 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård moderniserad 1944, tegel under hårt tak, loge av timmer under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1915 och övertogs av nuvarande ägaren efter svärfadern 1927. Ägare är hemmansägare Ernst Larsson född 16 januari 1903, son till Lars Nilsson och Hanna, född Persson, gift med Selma, född Svensson 27 juni 1905, dotter till Karl Svensson och Elna, född Andersson. Barn: Erik född 30 januari 1928, Lennart född 6 januari 1933, Ove född 3 juni 1942.”

Källa: SCB, Jordbruksräkning 1944

Ernst Larsson och hans hustru Selma brukade gården Hårderup 1:2 B som omfattade 17,5 hektar mark varav 17 hektar var åker. 1944 genomförs en jordbruksräkning och då Ernst uppger om fastigheten Hårderup 1:2 B. Man har inte täckdikat något av åkerarealen och man har inte byggt gödselstad utav cement samt att urinbrunn saknas. Gården hade investerat i sex olika jordbruksmaskiner samt en elmotor på 1-6 hästkrafter. Man hade dragit in vatten både i stallarna och i boningshuset och det fanns indraget avlopp i boningshuset samt att elektricitet var indragen för belysning och som drivkraft. Dock lagade man mat på vedspis och man saknade varmvatten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1960 - 30 december 1963 Sven Lennart Larsson och Elly Nilsson (köp)
5 september 1927 - 16 mars 1960 Ernst Johan Larsson och Selma Antonia Larsson, född Svensson (köp)
31 mars 1919 – 5 september 1927 Carl Svensson och Elna Svensson, född Andersson (köp)
22 november 1913 - 31 mars 1919 Nils Granqvist (änkeman efter Anna Granqvist, född Larsson) (köp)
28 mars 1889 – 22 november 1913 Nils Larsson och Hanna Andersdotter
8 juni 1885 - 28 mars 1889 Sven Dristig (köp)
8 juni 1885 - 8 juni 1885 Nils Berglund (köp)
12 oktober 1883 - 8 juni 1885 Dödsbodelägarna efter Anders Andersson och Karna Nilsdotter (bouppteckning)
1 februari 1872 - 12 oktober 1883 Anders Andersson och Karna Nilsdotter (Köp, fastebrev 15 juli 1873)
20 juni 1861 - 1 februari 1872 Håkan Andersson och Karna Hansdotter

Bilder