Starrarp 1:4 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 40-15 6179712, 422583
Aktuell period 1836 - 1972
Areal 1/16 mantal
Ursprung Starrarp nr 1
Nya nummer Starrarp 1:19 Starrarps Nygård (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas 1836 i samband med det laga skiftet av Starrarp. Fastigheten ägs av Ola Persson och Johan Persson. Fastigheten är överförd 1972 till fastigheten Starrarp 1:19.

Källa: Lantmäteriet

Starrarp 1:4 (ca 1937)
Källa: Svenska gods och gårdar (1937)

Bilden till höger var införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1937 och till bilden fanns följande text:

Postadress:               Vollsjö

Areal: Totalt 18 har, därav 12 åker, 6 betesmark. Tax.-v. 17 400. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Ekonomibyggnad uppförd ca 1860. 2 hästar, 1 föl, 7 kor, 3 ungdjur, 15 svin, 200 höns. Gården till släkten under 1700-talet. Ägare är Olof Jönsson som var född den 16 december 1888. Son till Jöns Olsson och hans hustru Anna, född Nilsson. Gift med Edit född Johansson. Barn Anna född 1920, Elly född 1928. Ägare har erhållit diplom för mjölkning. Ordförande i barnavårdsnämnden, ledamot av taxeringsnämnden.

Starrarp 1:4

Källa: Svensk gods och gårdar ca 1944

Bilden till vänster var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                  Telefon:              48 Bjälkhult

“Areal: Totalt 18 hektar, därav 12 åker, 6 betesmark. Tax.-v. 19400. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1860. 2 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 5 ungdjur, 30 svin, 200 höns. Gården kom till släkten på 1700-talet. Ägare: Olof Jönsson född 16 december 1888. Son till Jöns Olsson och hans hustru Anna född Nilsson. Gift med Edit född Johansson. Barn: Anna född 1920, Elly född 1928. Ägaren ordförande i barnavårdsnämnden och kronoombud.” Som kuriosa kan nämnas att gården hade telefonnummer 48 Bjälkhult.

Starrarp 1 4

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till höger är ifrån mitten av 1950-talet och var införd i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                                  Telefon:             Hörby 42048

“Areal: 21 hektar, varav 15 hektar åker, 6 hektar skog och betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 47000. Djur: 2 hästar, 10 kor, 10 ungdjur, 50 svin, 150 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under eternittak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök. Ladugård av lersten och tegel under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1955 av Olof Jönsson. Ägare: Hemmansägare Karl Agne Andersson född 15 augusti 1928, son till Karl Andersson och Agnes född Håkansson, gift med Aina född Åkerblom den 14 februari 1929, dotter till Ivar Åkerblom och Ester född Olsson. Barn: Inge född 1953.”

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten 1:4 har på den häradsekonomiska kartan från 1910 åsatts nummer 3 och vid denna tid ägs fastigheten av Jöns Olsson och hans hustru Anna Nilsdotter. På kartan från 1973 finns beteckningen 1:4 kvar men vid denna tidpunkt överförs fastigheten till Starrarp 1:19.                                                                                                                                                                                                                                             Källa: Lantmäteriet

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

När jordbruksräkningen 1944 genomfördes omfattade Olof Jönsson ägor totalt 18 hektar varav 12 hektar var åkermark och 5 hektar var ängsmark. Sex hektar av åkermarken var täckdikat med tegelrör. Någon gödselstad fanns inte som var byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vatten och avlopp fanns indraget i boningshuset samt att vatten fanns indraget i stallarna. Elektricitet fanns indraget för belysning.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 mars 1955 - 1972 Karl Agne Andersson och Aina Andersson (köp)
12 augusti 1920 - 21 mars 1955 Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson (köp)
11 februari 1882 - 12 augusti 1920 Jöns Olsson och Anna Nilsdotter (köp)
22 augusti 1859 - 11 februari 1882 Nils Ohlsson och Karna Persdotter
1848 - 22 augusti 1859 Gertrud Persson, född Jönsdotter (änka efter Ola Persson) (bouppteckning)
14 januari 1834 - 1848 Ola Persson och Gertrud Jönsdotter (Ola har fastebrev för 50 % av fastigheten från den 14 januari 1834 och för 100 % från den 2 maj 1837)

Bilder