Vallarum 9:4 Bokeberg (avregistrerat nummer)

Adress Sjököpsvägen 155-55
Aktuell period 1834 - ca 1978
Areal 1/24 mantal
Ursprung Vallarum 9:1
Nya nummer Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav Vallarums marker. Denna fastighet, Vallarum 9:4, är på kartan till vänster markerad med “Ic” och omfattade 1/8 mantal. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av åbon Per Munter som bekom ägorna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Vallarum 9:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet fanns denna bild med på gården till denna fastighet och det fanns följande text med till bilden:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 47,4 hektar, därav 25 hektar åker, resten skog och betesmark. Tax.-v. 30000. Jordart: Grusmylla och svartjord. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggnad uppförd 1880, svinstall 1913. 4 hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 20 gödsvin, 2 får, 75 höns. Gården till släkten i början av 1800-talet. Ägare Per Nilsson född 3 april 1885. Son till Nils Andersson och hans hustru Ingar född Persson. Ägaren ledamot av kommunalnämnden. Genomgått Lantmannakurs. Erhållit pris i trädgårdsskötsel.

Vallarum 9:4

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” del 1, som utkom i mitten av 1950-talet fanns en ny bild på gården till denna fastighet. Den hade följande text till bilden:

Postadress:       Vallarum                                                                        Telefon:              Sjöbo 32019

“Areal 47,5 hektar, varav 21 hektar åker, 13 hektar skog, grus- och mulljord på lerbotten och grusbotten. Tax.-v. 57500. Djur: 3 hästar, 12 kor, 14 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 150 höns, 3 livgäss. Mangårdsbyggnad ombyggd och moderniserad 1953, lersten under tegeltak, 6 rum, 1 kammare, 2 förstugor, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård moderniserad 1940, gråsten och tegel under hårt tak, maskinhus från 1954, timmer under hårt tak, svinhus från samma år, tegel under hårt tak. Traktordrift. Nuvarande ägaren övertog gården 1951 efter farbrodern Per Nilsson. Ägare: Hemmansägare Einar Nilsson född 25 maj 1919, son till Anders Nilsson och Johanna född Mårtensson, gift med Vivi född Johansson 7 februari 1926, dotter till Nils Johansson och Alma, född Nilsson. Barn: Leif född 4 september 1948, Sune född 14 februari 1954.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:4 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i området med nummer 54 och på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 9:4. Fastighetsbeteckningen är troligen aktuell fram till 1979 då men efter sammanslagningen med fastigheten Vallarum 8:23 i fortsättningen kommer att använda beteckningen 8:23 för hela den sammanslagna fastigheten.

Det har skett två avstyckningar under åren, den första 1939 då man avstyckade fastigheten Vallarum 9:59 och sedan en större avstyckning då fastigheten Vallarum 9:84 bildades.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 december 1977 - Leif Anders Nilsson och Britten Anna-Stina Nilsson (Britten Anna-Stina ny ägare till Ingrid Gull-Britts del av fastigheten)
ca 1975 - 18 december 1977 Leif Anders Nilsson och Ingrid Gull-Britt Nilsson (gåva)
13 november 1951 - ca 1975 Anders Einar Nilsson och Vivi Eleonora Nilsson, född Johansson (köp)
18 mars 1916 - 13 november 1951 Per Nilsson (Vallarum nr 9) (köp)
25 november 1876 - 18 mars 1916 Nils Andersson och Ingar Persdotter (köp)
2 mars 1836 - 25 november 1876 Per Nilsson och Kerstina Mårtensdotter (köp)
1834 - 2 mars 1836 Per Munter och Kersti Ingemarsdotter

Bilder