Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer)

Adress Långarödsvägen 155-35,
Aktuell period 1871 -
Areal 94179/25411904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20       äges av: Ola Jönsson
8:21       äges av: Pär Månsson
8:22       äges av: Sven Månsson
8:23       äges av: Johan Bengtsson
8:24       äges av: Nils Nilsson
8:25       äges av: Johan Persson
8:26       äges av: Anders Bengtsson
8:27       äges av: Per Mårtensson

 

 

Bilden här till höger var tillsammans med den efterföljande text med i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1937.

Postadress:     Vallarum

Areal: Totalt 50 hektar, därav 25 hektar åker, 25 hektar betesmark. Tax.-v. 30 000. Jordart: Grusmylla och svartjord. Skogsbestånd: Bok och al. Mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförda svinstall 1913, övriga byggnader 1880. 4 hästar, föl, 10 kor, 8 ungdjur, 20 svin, 2 får, 75 höns. Gården till släkten i början av 1800-talet. Erhållit pris för trädgårdsskötsel. Ägare: Per Nilsson, född 5 april 1885. Son till Nils Andersson och hans hustru Ingar, född Persson. Ägaren har genomgått lantmannakurs. Ledamot av kommunalnämnden.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 8:23 har en annorlunda utformning med en nordlig del och sydlig den samt en smal korridor mellan fastigheterna som ses på kartan till höger.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten 8:23 slås senare samman med Vallarum 9:4, Bokeberg och de båda fastigheterna går sedan under beteckningen 8:23. På den häradsekonomiska karta från omkring 1910 ses är det område 54 och 42 som senare tillsammans bildar fastigheten Vallarum 8:23.

                                                                                                                                                   Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 augusti 1978 - Leif Ingemar Persson och Eva Margareta Nilsson
15 januari 1974 - 1 augusti 1978 Anton Persson och Greta Persson (köp)
9 februari 1946 -15 januari 1974 Nils Henry Nilsson (köp)
29 juli 1911 - 29 juli 1911 Nils Nilsson och Elna Jönsdotter (Vallarum) (bouppteckning)
29 juli 1911 - 9 februari 1946 Olof Nilsson och Emma Olsson (köp)
17 mars 1906 - 29 juli 1911 Ola Karlsson (köp)
18 januari 1906 - 17 mars 1906 O Björk (auktion)
18 juli 1902 - 18 januari 1906 Ola Jönsson och Anna Andersdotter (auktion)
18 juli 1902 - 18 juli 1902 Dödsbodelägarna efter Ingar Andersdotter (maka till Johan Bengtsson) (bouppteckning)
21 februari 1874 - 18 juli 1902 Johan Bengtsson och Ingar Andersdotter (köp)
30 april 1857 - 21 februari 1874 Sven Månsson och Anna Andersdotter
25 januari 1827 - 30 april 1857 Måns Svensson och Anna Mårtensdotter (fastebrev)

Bilder