Vallarum 8:35 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 123
Aktuell period 1840 - 1964
Areal 3/112 mantal
Ursprung Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 21:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en delning av fastigheten Vallarum 3/8 mantal och då bildas denna fastighet.

A            8:4 3/16 mantal           äges av Pehr Mårtensson
B            8:5 3/56 mantal           äges av Måns Mårtensson
C          8:34 3/56 mantal           äges av Lars Sallberg
D            8:3 3/16 mantal           äges av Bengt Erlandsson
E         8:35 3/112 mantal           äges av Mårten Månsson

 

 

 

 

Källa: Kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 50 och på den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten fått den nya beteckningen 21:1.

Källa: Kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 mars 1933 - Nils William Holm och Hulda Elise Holm, född Olsson (köp)
Mårten Månsson (Vallarum)

Bilder