Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen 184-18
Aktuell period 1834 - 1955
Areal 3/112 mantal
Ursprung Vallarum 8:1
Nya nummer Vallarum 20:1 (avregistrerat nummer) , Vallarum 21:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1834 genomfördes utav Vallarums marker. Vallarum 8:2 var ett skatterusthåll om 3/112 mantal och ägdes av åbon Mårten Månsson som erhöll skifte med utflyttningsskyldighet.

Markerna till denna fastighet syns på kartan till vänster och har fått följande beteckning: “Ha”. Kartan här nedan visar Vallarum nr 8 utmarker som ägdes gemensamt av de fem fastigheterna som tillhörde Vallarum 8 vid det laga skiftet.

                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet       Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en delning av utmarkerna till fastigheterna Vallarum 8:2 t o m 8:6, 3/8 mantal

A     8:4         3/16 mantal       äges av Pehr Mårtensson
B     8:5         3/56 mantal       äges av Måns Mårtensson
C     8:34       3/56 mantal       äges av Lars Sallberg (var tidigare 8:6)
D     8:3         3/16 mantal       äges av Bengt Erlandsson
E     8:35      3/112 mantal       äges av Mårten Månsson (var tidigare 8:2)

 

 

 

 

I mitten av 1800-talet delas fastigheten i två delar utan att få nya fastighetsbeteckningar. De två delarna ser ut enligt följande:                                                                                                                                                                                Vallarum 8:2 A om 95/4032 mantal (fanns kvar till 1964 då den slogs samman med Vallarum 14:3 och bildade 20:1)      Vallarum 8:2 B om 1/448 mantal ( fick 1887 det nya fastighetsnummer 8:35)

Vallarum 8:2 A

Vallarum 8:2 b

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är ifrån mitten av 1940-talet då den publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 14,5 hektar, därav 12 hektar åker, 2,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 14000. Jordart: lermylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1908. Stall uppförd 1908 och ombyggd 1940, loge uppförd 1914, tvättstuga och redskapsbod 1926. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten 1940 genom köp från Ivar Olofssons sterbhus. Ägare: Albert Abelin född 19 maj 1906. Son till Anders Abelin och hans hustru Emili  född Hansson. Gift 1939 med Thyra Andersson född 26 oktober 1907. Ägaren genomgick Alnarps ladugårdsförmansskola 1929 – 30, Tomelilla Lantmannaskola 1932 – 33, assistentkurs på Hvilan 1933, vandringsrättarekurs på Bollnäs 1935 och bokföringskurs på Önnestad 1939.”

Vallarum 8:2

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här till vänster fanns med tillsammans med följande text i boken Skånes bebyggelse som utkom 1955.

Postadress: Vollsjö
Telefon: Sjöbo 32001

Arealen: 26,5 hektar, varav 12 hektar åker, 12 hektar skog, 2,5 hektar betesmark, lermylla och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 51 500. Djur: 2 hästar, 8 kor, 3 ungdjur, 8 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 2 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av tegel under eternittak. Gården i släktens ägo sedan 1947 och övertogs av nuvarande ägaren efter brodern Einar Nilsson. Ägare är hemmansägaren Ove Birger Nilsson, född 13 oktober 1922, son till Anders Nilsson och Johanna, född Olsson, gift med Gulli, född Månsson 18 augusti 1924, dotter till Albert Månsson och Elly, född Svensson.

Vallarum 8:2 B

Vallarum 8:2

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är hur gården såg ut i mitten av 1940-talet när den utgavs i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress: Vallarum

“Areal totalt 7 hektar, därav 3,5 hektar åker, 3,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 5600. Jordart: Kampmylla på grus och stenbotten. Mangårdsbyggnad uppförd å obekant tid. Stall uppförd 1939. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 8 gödsvin, 20 höns. Gården till släkten 1933 genom köp från Nils Knöös. Före denne ägdes gården av Jöns Olsson. Ägare: Nils William Holm född 1 september 1909. Son till Magnus Holm och hans hustru Maria född Henriksson. Gift med Hulda Olsson född 17 maj 1914. Barn: Ove, Siv, Åke, Ingvar, Inga-Lill, Uno, Ulla. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri- och äggföreningar.”

Fastigheten delas i två delar under senare delen av 1800 talet och dessa delar såg ut enligt följande:

Vallarum 8:2 A om 95/4032 mantal som 1964 kommer att ingå i fastigheten Vallarum 20:1.
Vallarum 8:2 B om 1/448 mantal som 1887 fick beteckningen Vallarum 8:35.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 8:2 omfattade områdena 53, 116 och 117 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger.

Källa: kartbild.com

Utmarkerna som tillhörde Vallarum 8:2 var område 49 och 51 och fastigheten hade delats i hemmansklyvningen 1840.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 mars 1933 - Nils William Holm och Hulda Elise Holm, född Olsson (köper 8:2 B)
3 augusti 1932 - 10 mars 1933 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köper 8:2 B)
6 augusti 1919 - 3 augusti 1932 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (köper 8:2 B)
1 februari 1892 - 6 augusti 1919 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (köper 8:2 B)
5 april 1890 - 1 februari 1892 Ola Åkesson och Anna Johansdotter (köper 8:2 B)
25 januari 1887 - 5 april 1890 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (köper 8:2 B)
30 december 1874 - 25 januari 1887 Ola Åkesson och Anna Johansdotter (köper 8:2 B)
4 juni 1951 - Ove Birger Nilsson och Gulli Marianne Nilsson (köper 8:2 A)
29 september 1947 - 4 juni 1951 Anders Einar Nilsson och Vivi Eleonora Nilsson, född Johansson (köper 8:2 A)
2 februari 1940 - 29 september 1947 Albert Henry Abelin och Anna Tyra Amanda Abelin och Ingrid Lovisa Abelin (köper 8:2 A)
21 november 1939 - 2 februari 1940 Dödsbodelägarna efter Ivar Olofsson (make till Anna Elvira Håkansson) (bouppteckning för 8:2 A)
13 mars 1936 - 21 november 1939 Ivar Olofsson och Anna Elvira Olofsson, född Håkansson. (köper 8:2 A)
2 april 1909 - 13 mars 1936 Olof Andersson och Kristina Håkansson (köper 8:2 A)
16 januari 1901 - 2 april 1909 Anders Persson.. (köper 8:2 A)
25 augusti 1856 - 16 januari 1901 Per Mårtensson och Hanna Persdotter (fastebrev 25 augusti 1856)
1834 - Mårten Månsson och Hanna Jönsdotter

Bilder