Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Fårakroksvägen 145-43
Aktuell period ca 1840 - 30 december 1963
Areal 1/128 mantal
Ursprung Hårderup 1:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 23:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades på 1840-talet som en delning utav fastigheten Hårderup 1:2, och dom nya områdena betecknades som 1:2A, 1:2 B och 1:2C. På kartan ovan har denna fastighet beteckningen “3”. När Lennart och Elly köpt alla tre delarna av fastigheten slås dessa samma och får tillsammans med Hårderup nr 8:8 fastighetsbeteckningen Hårderup 23:1.

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1960 som visar fastigheterna under Hårderup 1:2. Man ser också byggnaderna som tillhörde Hårderup 1:2 A och som idag är helt borta.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Jordbruksräkningen genomfördes 1944 och visar hur gården hade utvecklats och om man hade investerat.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 januari 1960 - 30 december 1963 Sven Lennart Larsson och Elly Nilsson (Köp av 1:2 A)
23 januari 1960 – 23 januari 1960 Anton Andersson (Hårderup)
30 november 1959 – 23 januari 1960 Dödsboet efter Oscar Nilsson (bouppteckning)
28 april 1923 – 30 november 1959 Oscar Nilsson och Ester Andersson (köp)
28 april 1923 - 28 april 1923 Johan Persson och Hulda Persson (köp)
20 juli 1899 - 28 april 1923 Nils Larsson och Kersti Larsdotter (auktion)
12 maj 1896 - 20 juli 1899 Dödsboet efter Bolla Persdotter (bouppteckning)
30 november 1885 - 12 maj 1896 Lars Nilsson och Bolla Persdotter (köp)
7 januari 1878 - 30 november 1885 Per Månsson och Hanna Olsdotter (köp)
7 januari 1878 - 7 januari 1878 Per Nilsson och Ingar Olsdotter (Hårderup 1:2 A) (köp)
2 maj 1861 - 7 januari 1878 Anders Olsson och Sissa Olsdotter och Anna Olsdotter (köp)
1847 - Nils Carlsson och Hanna Larsdotter

Bilder