Vallarum 8:30 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 187-30
Aktuell period 1913 - 1956
Areal 1/210 mantal
Ursprung Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 18:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

På kartan till vänster visas när Vallarum 8:30 bildades officiellt 1913 och har på kartan markerats med ett “B”.

 

 

 

 

 

Vallarum 8:30

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger från 1950-talet visar hur gården såg ut och bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:          Vallarum                                                                    Telefon:               Sjöbo 32138

“Areal 12,5 hektar, varav 7,5 hektar åker, grusmylla och mossjord på grusbotten. Tax.-v. 42000. Djur: 4 kor, 2 ungdjur, 7 svin, 1 modersugga. Mangårdsbyggnad från 1922, gjutna väggar under tegeltak, 2 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel under eternittak. Nuvarande arrende tillträddes efter August Enberg. Arrendator: Tage Larsson, född 26 juni 1920, son till Lars Persson och Hilda född Jönsson, gift med Adda, född Jensen 30 januari 1932, dotter till Christian Jensen och Ellen född Folkesson. Barn Ann Mari född 22 februari 1955.”

Källa: kartbild.com

 

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Vallarum 8:30 i området med nummer 49 och på den ekonomiska kartan från 1975 ser man att den ingår i Vallarum 18:1 som bildades 1956 vid en sammanslagning av flera fastigheter och däribland Vallarum 8:30.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 april 1953 - Anders Andersson och Maria Elvira Andersson (köp)
26 augusti 1950 - 9 april 1953 August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp)
29 november 1923 - 26 augusti 1950 Anton Olsson och Maria Linnea Månsson (köp)
30 mars 1896 - 29 november 1923 Ola Månsson och Johanna Sandell (köp)
19 januari 1866 - 30 mars 1896 Johan Sandell och Anna Bengtsdotter (fastebrev)

Bilder