Vallarum 8:29 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 63-38
Aktuell period 1913 - 1967
Areal 17/1120 mantal
Ursprung Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 28:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

På kartan till vänster visas när Vallarum 8:29 bildades officiellt 1913 och har på kartan markerats med ett “A”.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 51 II och på den ekonomiska kartan från 1975 ses att fastigheten har en annan beteckning. Fastigheten är 1967 med i en sammanslagning av flera fastigheter och då bildas de nya fastigheten Vallarum 28:1. Året efter 1968 är fastigheten Vallarum 28:1 med i en ny sammanslagning då fastigheten Vallarum 31:1 bildas. I samband med den andra sammanslagningen så avstyckas bostaden och bildar den nya fastigheten Vallarum 28:2.

Källa: kartbild.com

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1939 - Agne Einar Jönsson och Anna Brita Jönsson, född Svensson (köp)
14 mars 1935 - 16 mars 1939 Nils Torsten Ekstrand och Sonja Ebba Margit Ekstrand, född Nilsson (köp)
31 augusti 1920 - 14 mars 1935 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp)
30 maj 1886 - 31 augusti 1920 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (testamente)
- 30 maj 1886 Per Mårtensson och Elna Nilsdotter (fastebrev)

Bilder