Vallarum 8:27 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1871 - 1967
Areal 105 342 / 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 28:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20          äges av: Ola Jönsson
8:21          äges av: Pär Månsson
8:22          äges av: Sven Månsson
8:23          äges av: Johan Bengtsson
8:24          äges av: Nils Nilsson
8:25          äges av: Johan Persson
8:26          äges av: Anders Bengtsson
8:27          äges av: Per Mårtensson

 

 

Vallarum 8:27

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är från mitten av 1940-talet och visar hur gården såg ut. Bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar och tillsammans med texten:

Postadress:      Vallarum

“Areal totalt 12 hektar därav 10 hektar åker, 2 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 11600. Jordart: ler- och grusmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd å obekant tid, renoverad. Ekonomibyggnader uppförda på obekant tid, stall renoverad och ändrat. 2 hästar, 1 tjur, 6 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 2 får, 60 höns, 3 livgäss. Gården till släkten 1939 genom köp av Nils Ekstrand, som brukat den sedan 1935. Dessförinnan ägdes gården av Elpo Österlin, som övertagit den efter svärfadern Nils Knöös, vars fader Per Mårtensson uppfört byggnaderna. Ägare: Agne Einar Jönsson född 6 december 1916. Son till Alfred Jönsson och hans hustru Emma född Nilsson. Gift 1938 med Anna Brita Svensson född 23 februari 1917. Barn: Ingvar född 1939, Ulla-Britt född 1942. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Vallarum 8:27

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här till vänster är ifrån mitten av 1950-talet och visar hur gården såg ut. Bilden var med i boken “Skånes bebyggelse” och bilden fanns tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                    Telefon:               Sjöbo 32003

“Areal 12 hektar, varav 10 hektar åker, lermylla och grujord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 20700. Djur: 2 hästar, 8 kor, 6 ungdjur, 5 svin, 100 höns, 2 livgäss. Mangårdsbyggnad från 1850-talet, moderniserad 1946, råsten under hårt tak, 4 rum, 1 kammare, förstuga, kök,  matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1850-talet, moderniserad 1954, råsten under hårt tak. Nuvarande ägare inköpte gården 1939 av Nils Ekstrand. Ägare: Hemmansägare Agne Jönsson född 6 december 1916, son till Alfred Jönsson och Emma född Nilsson, gift med Brita född Svensson 23 februari 1917, dotter till Rudolf Svensson och Hilma född Johansson. Barn: Ingvar född 2 januari 1939, Ulla-Britt född 21 april 1942, Aina född 12 april 1944, Lars-Göran född 6 december 1948.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1939 - Agne Einar Jönsson och Anna Brita Jönsson, född Svensson (köp)
14 mars 1935 - 16 mars 1939 Nils Torsten Ekstrand och Sonja Ebba Margit Ekstrand, född Nilsson (köp)
31 augusti 1920 - 14 mars 1935 Elof Österlin och Johanna Dorothea Österlin, född Knös (köp)
30 maj 1886 - 31 augusti 1920 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (testamente)
- 30 maj 1886 Per Mårtensson och Elna Nilsdotter (fastebrev)

Bilder