Välj en sida

Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1871 - 1965
Areal 64 329 / 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6
Nya nummer Vallarum 22:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20         äges av: Ola Jönsson
8:21         äges av: Pär Månsson
8:22         äges av: Sven Månsson
8:23         äges av: Johan Bengtsson
8:24         äges av: Nils Nilsson
8:25         äges av: Johan Persson
8:26         äges av: Anders Bengtsson
8:27         äges av: Per Mårtensson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 april 1963 - Anton Persson och Greta Persson (köp)
6 mars 1923 - 2 april 1963 Karl Olof Tufvesson (köp)
6 mars 1923 - 6 mars 1923 Emil Johansson (köp)
15 september 1913 - 6 mars 1923 Dödsbodelägarna efter Elna Olsdotter (maka till Tufve Olsson) (bouppteckning)
30 mars 1897 - 15 september 1913 Tufve Olsson och Elna Olsdotter (köp)
- 30 mars 1897 Anders Bengtsson och Kersti Månsdotter (fastebrev)

Bilder