Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 264-10
Aktuell period 1871 - 1965
Areal 64 329 / 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20         äges av: Ola Jönsson
8:21         äges av: Pär Månsson
8:22         äges av: Sven Månsson
8:23         äges av: Johan Bengtsson
8:24         äges av: Nils Nilsson
8:25         äges av: Johan Persson
8:26         äges av: Anders Bengtsson
8:27         äges av: Per Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Här till höger en förstoring av den karta som Lantmäteriet gjorde i samband med den hemmansklyvning som gjordes 1871. Fastigheten Vallarum 8:26 var giltig fram till 1965 då den är med i en sammanslagning med andra fastigheter och bildar den nya fastigheten Vallarum 22:1. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här nedanför ses  fastigheten som har nummer 46.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Den flygbild som ses till höger är från 1960 och som visar att bostaden till Vallarum 8:26 var belägen och jämför man med flygbilden här nedan från 1975 så är byggnaderna borta.

Källa: kartbild.com

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 april 1963 - Anton Persson och Greta Persson (köp)
6 mars 1923 - 2 april 1963 Karl Olof Tufvesson (köp)
6 mars 1923 - 6 mars 1923 Emil Johansson (köp)
15 september 1913 - 6 mars 1923 Dödsbodelägarna efter Elna Olsdotter (maka till Tufve Olsson) (bouppteckning)
30 mars 1897 - 15 september 1913 Tufve Olsson och Elna Olsdotter (köp)
- 30 mars 1897 Anders Bengtsson och Kersti Månsdotter (fastebrev)

Bilder