Vallarum 8:25 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 264-19
Aktuell period 1871 - 1965
Areal 81 699 / 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20          äges av: Ola Jönsson
8:21          äges av: Pär Månsson
8:22          äges av: Sven Månsson
8:23          äges av: Johan Bengtsson
8:24          äges av: Nils Nilsson
8:25          äges av: Johan Persson
8:26          äges av: Anders Bengtsson
8:27          äges av: Per Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den karta som ses till höger är en förstoring av den karta som Lantmäteriet gjorde i samband med fastighetsregleringen. Fastigheten är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här nedanför ses i område nummer 48 och fastigheten är giltig fram till 1965 då den är med i en sammanslagning av flera fastigheter och då de bildas en ny fastighet Vallarum 22:1.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 december 1960 - Anton Persson och Greta Persson (köp)
22 december 1960 - 22 december 1960 Bengt Jönsson och Frideborg Jönsson (köp)
13 mars 1939 - 22 december 1960 Anton Reinhold Persson och Greta Linnéa Persson, född Olofsson (köp)
2 mars 1907 - 13 mars 1939 Per Jönsson och Lydia Jönsson, född Tillgren (auktion)
16 november 1906 - 2 mars 1907 Dödsbodelägarna efter Lars Johansson (make till Elna Isaksson) (bouppteckning)
25 juli 1906 - 16 november 1906 Lars Johansson och Elna Isaksson (köp)
8 maj 1869 - 25 juli 1906 Johan Persson och Kersti Larsdotter (fastebrev)

Bilder