Vallarum 8:24 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 216-30
Aktuell period 1871 - 1965
Areal 118077/25411904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20         äges av: Ola Jönsson
8:21         äges av: Pär Månsson
8:22         äges av: Sven Månsson
8:23         äges av: Johan Bengtsson
8:24         äges av: Nils Nilsson
8:25         äges av: Johan Persson
8:26         äges av: Anders Bengtsson
8:27          äges av: Per Mårtensson

 

 

Vallarum 8:24

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

På bilden till höger  av gården är från mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vallarum

“Areal 4 hektar åker. Tax.v. 3800. Jordart: Kamperjord. Mangårdsbyggnad uppförd på 1850-talet. Ekonomibyggnaderna uppförda 1908. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 gödsvin, 14 höns. Gården till släkten 1943. Nuvarande ägare har renoverat byggnaderna. Ägare: Einar Persson född 28 mars 1915. Son till Olof Persson och hans hustru Hilda född Jeppsson.”

Källa: Lantmäteriet

Här till höger är en förstoring av kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med fastighetens delning. Nedan är den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 och där man kan se fastigheten i området med nummer 47. På båda kartorna visas var bostaden var belägen.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På flygbilden från 1960 ses var bostaden till fastigheten var belägen och på flygfotot från 1975 är bostaden helt borta.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 mars 1948 - Anton Persson och Greta Persson (köp)
17 januari 1944 - 12 mars 1948 Malte Einar Persson (köp)
10 april 1920 - 17 januari 1944 August Månsson och Bengta Månsson, född Nilsson (köp)
21 februari 1874 - 10 april 1920 Nils Nilsson och Elna Jönsdotter (köp)
30 april 1857 - 21 februari 1874 Sven Månsson och Anna Andersdotter
25 januari 1827 - 30 april 1857 Måns Svensson och Anna Mårtensdotter (fastebrev)

Bilder