Vallarum 8:22 (aktuellt nummer)

Adress Långarödsvägen 190-21
Aktuell period 1871 -
Areal 406377/25411904 mantal (ca 70 139 m2)
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20          äges av: Ola Jönsson
8:21          äges av: Pär Månsson
8:22          äges av: Sven Månsson
8:23          äges av: Johan Bengtsson
8:24          äges av: Nils Nilsson
8:25          äges av: Johan Persson
8:26          äges av: Anders Bengtsson
8:27          äges av: Per Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1871 vid den hemmansklyvning som då genomfördes. Man kan också konstatera att det fanns hus på fastigheten redan 1871.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten är oförändrad när det gäller storlek och på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger ses fastigheten i området med nummer 42 och på den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med sin beteckning 8:22. Samma år, 1975, är flygbilden av fastigheten där man kan urskilja bostaden samt vad som då var uppodlat och vad som var skogsmark.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 december 1981 - Siv Ann-Lis Gertrud Andersson (gåva)
2 mars 1962 - 15 december 1981 Allan Andersson och Signe Andersson (köp)
12 december 1931 - 2 mars 1962 Anton Vilhelm Ekstrand och Anna Maria Ekstrand, född Andersson (köp)
6 mars 1909 - 12 december 1931 Anders Mårtensson Ekstrand och Anna Nilsson (auktion)
22 mars 1904 - 6 mars 1909 Anders Olsson och Else Andersson (auktion)
28 januari 1904 -22 mars 1904 Dödsbodelägarna efter Ola Jönsson (make till Anna Andersdotter) (bouppteckning)
28 mars 1876 - 28 januari 1904 Ola Jönsson och Anna Andersdotter (överlåtelse)
28 mars 1876 - 28 mars 1876 Per Andersson och Hanna Jönsdotter (köp)
21 mars 1843 - 28 mars 1876 Sven Månsson och Anna Andersdotter (arv)

Bilder