Vallarum 8:21 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 150-40
Aktuell period 1871 - 1967
Areal 197 073 / 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 29:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20            äges av: Ola Jönsson
8:21            äges av: Pär Månsson
8:22            äges av: Sven Månsson
8:23            äges av: Johan Bengtsson
8:24            äges av: Nils Nilsson
8:25            äges av: Johan Persson
8:26            äges av: Anders Bengtsson
8:27            äges av: Per Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 8:21 ses här på kartan till höger som upprättades vid hemmansklyvningen och den ligger strax norr om den föregående fastigheten. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten som ett onumrerat område söder om område nr 42. Fastigheten är med i en fastighetssammanslagning 1967 tillsammans med andra fastigheter och den nya fastigheten Vallarum 29:1 bildas.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 september 1965 - Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köper 4/5 av fastigheten)
13 januari 1965 - 28 september 1965 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köper 4/5 av fastigheten)
16 mars 1942 - 13 januari 1965 Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köper 1/5 av fastigheten)
27 januari 1925 - 13 januari 1965 Ernst Johan Bergström och Agda Bergström, född Nilsson (auktion äger 4/5 av fastigheten)
9 januari 1925 - 27 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Elna Andersdotter) (bouppteckning)
4 augusti 1910 - 9 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
21 januari 1893 - 4 augusti 1910 Nils Olsson och Elna Andersdotter (Vallarum) (köp)
21 december 1872 - 21 januari 1893 Ola Jönsson och Hanna Bengtsdotter och Elisabeth Bengtsdotter (fastebrev)

Bilder