Vallarum 8:20 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 140-44
Aktuell period 1871 - 1967
Areal 294 476 /8 25 411 904 mantal
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 29:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20          äges av: Ola Jönsson
8:21          äges av: Pär Månsson
8:22          äges av: Sven Månsson
8:23           äges av: Johan Bengtsson
8:24           äges av: Nils Nilsson
8:25           äges av: Johan Persson
8:26           äges av: Anders Bengtsson
8:27           äges av: Per Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten skapades vid hemmansklyvningen 1871 och som ses på kartan till höger och finns kvar fram till 1967 då det sker en sammanslagning av flera fastigheter och däribland Vallarum 8:20 som ingår i fastigheten Vallarum 29:1. Nedan en flygbild av fastigheten från 1975 och man ser redan på kartan från 1871 så fanns denna bostad redan.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 september 1965 - Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köp av 4/5 av fastigheten)
13 januari 1965 - 28 september 1965 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp av 4/5 av fastigheten)
16 mars 1942 - 13 januari 1965 Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köper 1/5 av fastigheten)
27 januari 1925 - 13 januari 1965 Ernst Johan Bergström och Agda Bergström, född Nilsson (auktion äger 4/5 av fastigheten)
9 januari 1925 - 27 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Elna Andersdotter) (bouppteckning)
4 augusti 1910 - 9 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
21 januari 1893 - 4 augusti 1910 Nils Olsson och Elna Andersdotter (Vallarum) (köp)
21 december 1872 - 21 januari 1893 Ola Jönsson och Hanna Bengtsdotter och Elisabeth Bengtsdotter (fastebrev)

Bilder