Vallarum 7:56 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 354
Aktuell period 1968 -
Areal 0,3490 hektar
Ursprung Vallarum 7:54 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1968 genom en avstyckning från fastigheten Vallarum 7:54. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten som den såg ut 1975. Jämför man med kartan från hitta.se så skiljer det lite i utseende vilket troligen innebär att någon form av fastighetsreglering har skett.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 februari 1970 - Charly Yngve Wydén (köp)
9 mars 1968 - 27 februari 1970 Dödsbodelägarna efter Louis Ryberg och Inga Ryberg (bouppteckning)
- 9 mars 1968 Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp)

Bilder