Vallarum 7:47 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 373
Aktuell period 1949 -
Areal 0,1950 hektar
Ursprung Vallarum 7:42 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1949 vid en avstyckning från Vallarum 7:42.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten norr om Vallarumsvägen och med sin beteckning 7:47.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 augusti 1973 - Agda Bergström (maka till Ernst Bergström) (bodelnings- och arvsskifteshandling)
24 februari 1963 - 24 augusti 1973 Ernst Johan Bergström och Agda Bergström, född Nilsson (köp)
4 augusti 1949 - 24 februari 1963 Axel Johansson. (köp)
29 januari 1947 - 4 augusti 1949 Anders Andersson och Maja Andersson (köp)

Bilder