Vallarum 7:36 (aktuellt nummer)

Adress Vallavägen 25
Aktuell period 1925 -
Areal 0,1197 hektar
Ursprung Vallarum 7:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

En avsöndring skedde 1925 då ett område om 0,1197 hektar avsöndrades från Vallarum 7:33. Köpare var arbetskarlen Ludvig Andersson. Säljare var Alfred och Emma Olsson.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 7:36 som den erhöll 1925 vid en avsöndring från Vallarum 7:33.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 december 1969 - Rut Signe Karla Mårtensson
29 juni 1963 - 18 december 1969 Kurt Mårtensson och Rut Mårtensson (köp)
9 oktober 1954 -29 juni 1963 Gustaf Olof Olsson (köp)
4 juni 1946 - 9 oktober 1954 Kristina Nilsson (änka efter Per Nilsson) (bouppteckning)
20 februari 1937 - 4 juni 1946 Per Nilsson och Christina Nilsson, född Olsson (köp)
14 november 1936 - 20 februari 1937 Dödsbodelägarna efter Anders Nilsson (änkeman efter Johanna Nilsson) (bouppteckning)
3 april 1929 - 14 november 1936 Anders Nilsson (änkeman efter Johanna Nilsson, född Andersson) (köp)
22 februari 1924 - 3 april 1929 Ludvig Andersson och Ingrid Andersson, född Persson (köp)

Bilder