Vallarum 7:33 (avregistrerat nummer)

Adress Vallavägen 11-24
Aktuell period 1920 - 1969
Areal 97/12800 mantal
Ursprung Vallarum 7:24 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:60 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1920 skedde en ägostyckning av fastigheten Vallarum 7:24 med följande fördelning av markerna:

Aa       7:26         3/12800 mantal       äges av Ingar Svensson
Ab        7:27        3/12800 mantal       äges av Per Månsson
Ac        7:28         2/12800 mantal       äges av Gustava Hammarberg
Ad        7:29         2/12800 mantal       äges av Tomasine Lövgren
Ae        7:30          5/12800 mantal      äges av Anders Persson
Af         7:31        30/12800 mantal      äges av Jöns Nilsson
Ag        7:32       158/12800 mantal     äges av Per Nilsson
Ah        7:33         97/12800 mantal     äges av Alfred Olsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Avsöndring från denna fastighet och där “a” bildar en ny fastighet med beteckningen Vallarum 7:34. Storleken på den nya fastigheten är 0,1285 hektar och köpare var snickaren Karl Månsson och hans hustru Bengta Månsson. Säljare var Alfred och Emma Olsson. Avsöndringen skedde 1922.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

En ny avsöndring skedde samma år då fastigheten Vallarum 7:35 bildades. Köpare var smeden Johan Lundqvist och hans hustru Anna Lundqvist. Säljare var Alfred och Emma Olsson.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

 

Ytterligare en avsöndring skedde och fastigheten Vallarum 7:36 bildades. Köpare var arbetskarlen Ludvig Andersson. Säljare var även denna gång Alfred och Emma Olsson.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:33 ses på kartan här ovanför som gjordes av lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1920 och där denna fastighet är markerad med “Ah”.
På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med nummer 28.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 september 1968 - Nils Göte Nilsson och Linnea Nilsson (köp)
15 januari 1955 - 17 september 1968 Edvin Gustafsson och Alma Sofia Gustavsson, född Pantzar (köp)
19 november 1954 - 15 januari 1955 Axel Persson och Hilma Persson (köp)
12 november 1951 - 19 november 1954 Arne Henning Persson och Hjördis Persson (köp)
24 oktober 1950 - 12 november 1951 Dödsbodelägarna efter Vilhelm Persson (bouppteckning)
6 augusti 1927 - 24 oktober 1950 Wilhelm Persson och Anna Hansson/Alma Andersson (auktion)
10 februari 1920 - 6 augusti 1927 Alfred Olsson och Emma Andersson

Bilder