Vallarum 7:26 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen 104
Aktuell period 1920 - 1940
Areal 3/12800 mantal
Ursprung Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:43 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1920 skedde en ägostyckning av fastigheten Vallarum 7:24 med följande fördelning av markerna:

Aa       7:26         3/12800 mantal         äges av Ingar Svensson
Ab       7:27         3/12800 mantal         äges av Per Månsson
Ac       7:28          2/12800 mantal        äges av Gustava Hammarberg
Ad       7:29          2/12800 mantal        äges av Tomasine Lövgren
Ae       7:30          5/12800 mantal        äges av Anders Persson
Af        7:31        30/12800 mantal        äges av Jöns Nilsson
Ag       7:32      158/12800 mantal        äges av Per Nilsson
Ah       7:33        97/12800 mantal        äges av Alfred Olsson

 

20 juni 1938 köper Ruth Mårtensson en avstyckning från Vallarum 7:15 och slår samman den med Vallarum 7:26 och då bildas fastigheten Vallarum 7:43.

Källa: Lantmäteriet

 

 

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:26 är på kartan från Lantmäteriet här uppe till vänster markerat med “aa” och den bildades 1920 och ses på den häradsekonomiska kartan här uppe till höger från omkring 1910 som det nordvästra hörnan av området med
nummer 28. 1940 ändras fastighetsbeteckningen till 7:43 och på den ekonomiska kartan från 1975 här till vänster ses den nya beteckningen 7:43.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 februari 1934 - Ruth Ester Maria Mårtensson, född Nilsson och Per Mårtensson. (auktion)
21 februari 1934 - 21 februari 1934 Nils Håkansson och Marie Håkansson (auktion)
18 september 1919 - 21 februari 1934 Ingar Svensson Stendahl (köp)
27 augusti 1879 - 18 september 1919 Per Månsson och Anna Andersdotter (köp)

Bilder