Vallarum 7:9 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen 44-18
Aktuell period 1920 -
Areal 3/128 mantal
Ursprung Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:41 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning 1835 som gör att denna fastighet bildas. Denna fastighet har beteckningen “B” på kartan här till vänster.

A     7:6        1/64 mantal     äges av John Johnsson Bauer
B     7:7        1/64 mantal     äges av Anders Nilsson
C     7:8        3/64 mantal     äges av Måns Pehrsson
D     7:9      3/128 mantal     äges av Nils Andersson
E     7:10    3/128 mantal     äges av Nils Jönsson
F     7:23    lägenhet            äges av Peter Persson
G    Allas gemensamma kvarnställe.

 

 

Källa: Lantmäteriet

1920 genomförs ett laga skifte av markerna tillhörande Vallarum 7:8, 7:9, 7:10 och 7:23, totalt 3/32 mantal. Efter skiftet är fördelningen av marker  följande:

A    7:24    3/128 mantal     äges av Per Månsson, Ingar Svensson,                                                     Gustava Hammarberg, Tomsine Lövgren,                                                   Anders Persson, Jöns Nilsson, Alfred Olsson                                             och Per Nilsson.
B    7:9   42/2048 mantal   äges av Anders Persson
C    7:10 35/2048 mantal   äges av August Nilsson
D    7:25 43/2048 mantal   äges av Jöns Nilsson
E    7:23     3/256 mantal   äges av Wilhelm Persson

 

 

Vallarum 7:30

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden av gården här till vänster är från boken “Svenska gods och gårdar” som kom ut i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal: Totalt 11 hektar, därav 10 hektar åker, 1 hektar betesmark. Tax.-v. 10600. Jordart: Lättlera på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omk. 1840, renoverad 1942. Ekonomibyggnad uppförda samtidigt, hönshus 1941. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 6 gödsvin, 100 höns. Gården kom till släkten 1885. Nuvarande ägaren övertog den 1908 efter sin svärfader Per Håkansson som 1890 köpte den av sin kusin Per Persson. Ägare: Anders Persson född 24 maj 1885. Son till Per Andersson och hans hustru Hanna född Isaksson. Gift med Elin Håkansson född 18 oktober 1886. Barn: Henny född 1908, Ebba född 1911, Gösta född 1914, Asta född 1923, John Erik född 1927. Ägaren var “Slaktgodeman”.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:9 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger med nummer 25 och på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 7:9.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 november 1960 - Dödsbodelägarna efter Anders Persson (bouppteckning)
1 januari 1909 - 17 november 1960 Anders Persson och Elin Persdotter (köp)
10 oktober 1881 - 1 januari 1909 Per Håkansson och Kersti Håkansson, född Nilsdotter (köp)
27 mars 1876 - 10 oktober 1881 Per Persson och Else Magnusdotter (köp)
20 december 1871- 27 mars 1876 Jöns Persson och Elna Larsdotter
1840 - Pehr Olsson och Anna Andersdotter
1835 - 1840 Nils Andersson och Karna Jönsdotter

Bilder