Starrarps Ora 1:79 (aktuellt nummer)

Adress Starrarps Oreväg 109-14
Aktuell period 1980 -
Areal 0,2811 hektar
Ursprung Starrarps Ora 1:78

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1980 genom en avstyckning från fastigheten Starrarps Ora 1:78.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 juni 1982 - Sven Börje Andersson och Randi Synnöve Elise Månsson (Randi Synnöve Elise köper av 50%)
26 november 1979 - 17 juni 1982 Sven Börje Andersson (köp)
7 september 1965 - 26 november 1979 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)

Bilder