Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 417-18
Aktuell period 1835 - 1965
Areal 1/64 mantal
Ursprung Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 25:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning 1835 som gör att denna fastighet bildas. Denna fastighet har beteckningen “B” på kartan här till väster.

A     7:6      1/64 mantal        äges av John Johnsson Bauer
B     7:7      1/64 mantal        äges av Anders Nilsson
C     7:8      3/64 mantal        äges av Måns Pehrsson
D     7:9      3/128 mantal      äges av Nils Andersson
E     7:10    3/128 mantal      äges av Nils Jönsson
F     7:23    lägenhet             äges av Peter Persson
G     Allas gemensamma kvarnställe.

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses att fastigheten består av två delar dels den som ligger vid Vallarumsvägen och har nummer29 samt utmarken som ligger vid Degebergavägen med samma nummer.

Källa: kartbild.com

Vallarum 7:7

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Här till höger syns bild av gården från mitten av 1940-talet då den var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal totalt 13,5 hektar, därav 9 hektar åker, 4,5 hektar skog och fäladsmark. Tax.-v. 13600. Jordart: Grusmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnad uppförd i början av 1800-talet. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 70 höns. Gården kom till släkten 1875. Nuvarande ägare övertog den 1942 efter modern, som övertagit den efter sin make, död 1904. Denne hade övertagit den omkring 1875. Ägare: Olof, Anders och Elna Håkansson födda respektive 27 januari 1883, 12 juli 1892 och 4 mars 1894. Barn till Håkan Mårtensson och hans hustru Hanna född Olsson.

Vallarum 7:7

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger av gården är ifrån mitten av 1950-talet då den var införd i boken “Skånes bebyggelse” som då utkom. Bilden publicerades med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                                                            Telefon:              Sjöbo 32118

“Areal 12 hektar varav 7,3 hektar åker, 4,7 hektar skog, lermylla och mulljord på lerjord och grusbotten, bokskog. Tax.-v. 24000. Djur: 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 2 modersuggor, 75 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 1 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av råsten under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1952 av syskonen Håkansson. Ägare: Hemmansägare Oskar Andersson född 14 mars 1913, son till Anders Månsson och Anna, född Andersson, gift med Agnes, född Nilsson 24 augusti 1910, dotter till Nils Månsson och Mathilda född Engström. Barn: Maj född 1940.”

Källa: kartbild.com

1953 sker en avstyckning av ett område söder om Vallarumsvägen. Området bildades när den nya sträckningen av Vallarumsvägen byggdes och ligger avskilt från den övriga fastigheten. På den ekonomiska kartan från 1975 ses avstyckningen med beteckningen 7:48.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 mars 1952 - Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köp)
24 augusti 1942 - 5 mars 1952 Olof, Anders och Elna Håkansson
15 mars 1909 - 24 augusti 1942 Hanna Olsdotter (änka efter Håkan Mårtensson) (bouppteckning)
15 mars 1909 - 15 mars 1909 Dödsbodelägarna efter Håkan Mårtensson (bouppteckning)
25 augusti 1883 - 15 mars 1909 Håkan Mårtensson och Hanna Olsdotter
19 juli 1859 - 25 augusti 1883 Nils Olsson och Elna Andersdotter.
19 januari 1841 - 19 juli 1859 Nils Andersson.
1835 - ca 1840 Anders Nilsson och Karna Nilsdotter

Bilder