Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer)

Adress Starrarps Oreväg 120
Aktuell period 1964 -
Areal 1/96 mantal (ca 36 620 m2)
Ursprung Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer )

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades officiellt 1964 men var delad redan i mitten av 1800 talet. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i den östra delen av fastigheten med nummer 15. Fastigheten ses tydligare här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 där fastigheten 1:69 syns.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto över fastigheten och där man också ser var gården ligger.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 december 1979 - Berit Scholl (bodelnings- och arvsskifteshandling)
12 mars 1952 - 11 december 1979 Per Sörensson och Herta Sörensson
5 november 1951 - 12 mars 1952 Ovan Karlsson
27 oktober 1950 - 5 november 1951 Amalia Karolina Persson
2 mars 1918 - 27 oktober 1950 Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson
30 oktober 1908 - 2 mars 1918 Mårten Svensson och Ida Nilsson (köp)
2 mars 1892 - 30 oktober 1908 Sven Mårtensson och Elna Mårtensson (köp)
14 november 1891 - 2 mars 1892 Dödsbodelägarna efter Bengt Thomasson (bouppteckning)
6 september 1864 - 14 november 1891 Bengt Thomasson och Ingar Månsdotter (fastebrev)

Bilder