Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer )

Adress Starrarps Oreväg 120
Aktuell period 1818 - 1964
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp Ora 1:1
Nya nummer Starrarps Ora 1:68 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid enskiftet av markerna till Starrarps Ora 1818 – 1821. Fastighetens utsträckning är på kartan nedan markerad med ett “B”. Vid enskiftet erhöll Anders Åkasson markerna om 1/32 mantal.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses i området med nummer 15, det södra området. På den ekonomiska kartan här nedanför ses fastigheten med beteckningarna som gäller efter hemmansklyvningen som genomfördes 1969, 1:68 och 1:69.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1960 över området där fastigheten Starrarps Ora 1:3 ligger.

 

 

 

 

 

Starrarps Ora 1:3 A

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Starrarps Ora 1:3 A

Här till vänster i boken Skånes Bebyggelse som utkom i mitten av 1950-talet så finns följande bild och beskrivning av gården.

Postadress: Vollsjö
Telefon: Hörby 42129

Areal: 5,25 hektar, varav 3,75 hektar åker, grus– och mulljord på lerbotten. Taxeringsvärde: 12 700 kr. Manngårdsbyggnad av äldre datum, råsten under papptak, 2 rum, 1 kammare, kök, matkällare, elljus, vatten och avlopp. Ladugård av äldre datum, sten och timmer under hårt tak renoverad 1957, siporexväggar. Olof Persson inköpte gården 1941 av Algot Andersson. Nuvarande ägaren inköpte gården 1957 av Olof Perssons sterbhus. Förre ägaren: Olof Persson, född 20 januari 1881, död 1954, son till Per Bengtsson och Hanna Bengtsson, gift med Hilda, född Jeppsson 14 mars 1887, dotter till Nils Jeppsson och Bengta, född Appelqvist. Barn: Einar född 28 mars 1915, Inez född 21 juli 1918, Signhild född 27 augusti 1921, Ninni född 20 augusti 1923, Vivi född 12 januari 1926, Gusten född 12 maj 1928.

Starrarps Ora 1:3 B

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Starrarps Ora 1:3 B

Här till höger i boken Skånes Bebyggelse som utkom i mitten av 1950-talet så finns följande bild och beskrivning av gården.

Postadress: Vollsjö
Telefon: Hörby 42077

Areal: 26 hektar, varav 19,5 hektar åker, ler-, grus- och mulljord på lerjord och grusbotten. Taxeringsvärde 25 700 kr, Djur: 2 hästar, 10 kor, 7 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 70 höns. Mnagårdsbyggnad av råsten under hårt tak, 2 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, vatten, avlopp. Ladugård av tegel under hårt tak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1921 av Mårten Svensson. Ägare är Olof Persson, född 19 maj 1897, son till Per Olsson och Anna, född Olsson, gift med Hilma, född Nilsson 9 juli 1894, dotter till Nils Olsson och Hanna, född Mårtensson. Barn: Dagny född 31 mars 1922, Yngve född 21 oktober 1923, Gunni född 13 februari 1925, Edvard, född 19 juli 1927, Hildur född 9 april 1926, Ragnar född 22 mars 1929, Knut född 3 november 1930, Ove född 13 maj 1935, Svante född 17 oktober 1936.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare Starrarps Ora 1:3 B senare 1:68
3 september 1942 - Olof Persson och Hilma Persson (köp av 1:3 B)
18 februari 1939 - 3 september 1942 Karl Gösta Wendel och Ruth Linnea Ingeborg Wendel, född Månsson (köp)
8 februari 1939 - 18 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson (bouppteckning)
1 juni 1935 - 8 februari 1939 Ola Trulsson (änkeman efter Anna Persson) (bouppteckning)
- 1 juni 1935 Ola Trulsson och Anna Persson
Ägare Starrarps Ora 1:3 A senare 1:69
11 december 1979 - Berit Scholl (köp av 1:3 A)
12 mars 1952 - 11 december 1979 Per Sörensson och Herta Sörensson (köp av 1:3 A)
5 november 1951 - 12 mars 1952 Ovan Karlsson (köp av 1:3 A)
27 oktober 1950 - 5 november 1951 Dödsbodelägarna efter Nils Viktor Persson (bouppteckning 1:3 A)
2 mars 1918 - 27 oktober 1950 Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson (köp 1:3 A)
30 oktober 1908 - 2 mars 1918 Mårten Svensson och Ida Nilsson (köp)
2 mars 1892 - 30 oktober 1908 Sven Mårtensson och Elna Mårtensson (köp)
14 november 1891 - 2 mars 1892 Dödsbodelägarna efter Bengt Thomasson (bouppteckning)
6 september 1864 - 14 november 1891 Bengt Thomasson och Ingar Månsdotter (fastebrev)
Ägare hela Starrarps Ora 1:3
ca 1836 Dödsbodelägarna efter Anders Åkesson
ca 1818 Anders Åkesson och Karna Johansdotter

Bilder