Vallarum 6:6 (aktuellt nummer)

Adress Degebergavägen 232
Aktuell period 1877 -
Areal 0,0771 hektar
Ursprung Vallarum 6:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1877 genom en avstyckning från Vallarum 6:1.

Källa: Lantmäteriet

Ovan en bild på en del av köpebrevet när fastigheten avstyckades 1877.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten som det  gröna område längs Degebergavägen och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 6:6.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 december 1981 - Niklas Lennart Petersson (gåva)
1 januari 1965 -31 december 1981 Sonja G M Petersson (köp)
7 april 1951 - 1 januari 1965 Fredrik Petersson (köp)
30 november 1946 - 7 april 1951 Sven Olsson.. (bouppteckning)
13 april 1903 - 30 november 1946 Sven Olsson och Anna Nilsson (köp)
3 oktober 1876 - 13 april 1903 Ola Nilsson och Elna Andersdotter (köp)
27 mars 1861 - 3 oktober 1876 Nils Andersson och Lisbeth Jönsdotter (köp)
- 27 mars 1861 Pehr Nilsson och Ingar Bengtsdotter

Bilder