Bjälkhult 1:57

Areal 7,4 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten utbruten vid legaliseringsförrättning å Bjälkhult 1:3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 april 1976 - Dödsbodelägarna efter Olga Selma Åkesson, född Nilsson (bouppteckning)

Bilder