Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 203-35
Aktuell period 1831 - 1976
Areal 1/24 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) , Bjälkhult 1:46 (aktuellt nummer) , Bjälkhult 1:57 , Bjälkhult 1:58 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet av Bjälkhults marker 1831.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten omfattade totalt 1/24 mantal och bestod av ett större område i väster samt ett mindre område i östra delen av Bjälkhult. Områdena är på ovanstående karta utmärkta med ett “B”. Vid enskiftet ägdes marken av Herr Fanjunkaren C G G Beckdahl och han erhöll markerna med utflyttningsskyldighet och fick beteckningen Bjälkhult 1:3. På kartan här under har man gett fastigheten nummer 2.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Två avstyckningar sker ifrån Bjälkhult 1:3. Den första sker 1934 Två avstyckningar sker ifrån Bjälkhult 1:3. Den första sker 1934 då den avstyckade delen får beteckning
Bjälkhult 1:43. Den andra avstyckningen sker 1940 och den får beteckningen Bjälkhult 1:46. Båda avstyckningarna ses på den ekonomiska kartan från 1973. Resterande del av fastigheten är delad i två delar med beteckningarna 1:3 A och 1:3 B. 1976 sker en permanent delning av fastigheten som då får beteckningarna Bjälkhult 1:57 och 1:58.

Källa: Lantmäteriet

Bjälkhult 1:3

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” fanns denna bild införd i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:                   Vollsjö

“Areal totalt 9 hektar, därav 6 hektar åker, 3 hektar fälads- och kärrmark. Tax-värde 7 300. Jordart: ler- och grusmylla. Mangårdsbyggnad uppförd på 1830-talet. Stall och logbyggnad uppförda något senare än mangårdsbyggnaden och har renoverats av nuvarande ägare, brygghuslänga uppförda 1940. 1 häst, 6 kor, 3 ungdjur, 2 modersuggor, 12 gödsvin, 40 höns samt gäss och ankor. Gården till släkten på 1890-talet. Nuvarande ägare tillträdde 1934 efter sin faders död. Ägare är Olga Åkesson född 5 januari 1905 i Nordamerika. Dotter till Ingrid och Anders Nilsson, Bjälkhult. Gift med banvakten vid Malmö – Simrishamns järnväg Nils Åkesson, Bjärsjölagård. Barn: Kjell-Erik född 1927, Astrid Ingrid Beata född 1929. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri- och äggföreningen.”

Fastigheten delas i två delar som betecknas med 1:3 A (senare Bjälkhult 1:58) och 1:3 B (senare Bjälhult 1:57)

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 februari 1903 - 21 mars 1910 Johan Nilsson och Eljena Nilsson (köp av 1:3 B)
27 april 1976 - Dödsbodelägarna efter Olga Selma Åkesson, född Nilsson (bouppteckning, 1:3 B)
2 mars 1934 - 27 april 1976 Nils Tage Åkesson och Olga Selma Åkesson, född Nilsson (köp, 1:3 B)
2 mars 1934 - 2 mars 1934 Johan Persson och Hulda Persson (köp, 1:3 B)
27 februari 1932 - 2 mars 1934 Dödsbodelägarna efter Anders Berg Nilsson (bouppteckning, 1:3 B)
21 mars 1910 - 27 februari 1932 Anders Berg Nilsson och Ingrid Nilsson, född Persson (köp, äger 1:3 B)
24 augusti 1900 - 1 februari 1903 C P Stanbon (köp)
9 mars 1897 - 24 augusti 1900 Ola Persson och Maria Persdotter (köp)
30 april 1862 - 9 mars 1897 Nils Christiansson och Kersti Christoffersdotter (köp, äger 1:3 B)
6 april 1944 - Nils Theodor Olofsson och Gulli Linnea Olofsson, född Persson (köp, äger 1:3 A)
12 mars 1912 - 6 april 1944 Olof Wilhelm Olsson och Anna Nilsson (äger 1:3 A)
30 december 1874 - 12 mars 1912 Ola Olsson och Elna Pehrsdotter (fastebrev 30 december 1874)
1826 / 31 C G G Beckdahl

Övrigt

Åkessons rivna gård

Bjälkhultsvägen 203-35. Uppskattad adress.

Bjälkhult 1:3 A. (Kartan 1973)

 

Ägare År Kommentar
Anders Nilsson ohh Ingrid
Ola Åkesson o maken Nils Åkesson 1934 Olga dotter till Anders o Ingrid. (Ingrids hus) Nils Åkesson banvakt vid Malmö-Simrishamns järnväg.

Olga Åkesson är född i Nordamerika. Nils Åkesson dog tidigt och därefter flyttade hon till bryggeriet Bjälkhult 1:76 som hushållerska till Per Svensson. Olga och Nils Åkesson har barnen Erik och Astrid.

Källa: Starrarpsgruppen

 

 

Bilder