Bjälkhult 1:48 (avregistrerat nummer)

Areal 0,2420 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades genom en avstyckning från 1:4, 1944.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 juli 1966 - Anders Sigfrid Eklund och Olga Beata Eklund, född Nilsson (arvsskifteshandling)
13 januari 1944 - 29 juli 1966 Nils Albin Eklundh (överlåtelsehandling)

Bilder