Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 203-80
Aktuell period 1831 -
Areal 1/24 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa. Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid enskiftet av Bjälkhults marker 1831 och marken ägdes av Fru Vendela Sjöstedt och omfattade 1/24 mantal. Fru Vendela Sjöstedt erhöll markerna med kvarboenderätt. Man kan se på enskifteskartan att här låg en trelängad gård som idag är helt borta. Området som tillhör Bjälkhult 1:4 är på kartan märkt med “C”.

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 här ovan ses fastigheten med nummer 1 och man ser att gården finns fortfarande kvar men på den ekonomiska kartan från 1973 är fastigheten fortfarande intakt men gården är borta.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 december 1981 - Sune Olofsson (köp)
30 november 1981 – 14 december 1981 Nils Bertil Roland Olofsson och Bo Sune Ingemar Olofsson (gåvobrev)
6 april 1944 – 30 november 1981 Nils Theodor Olofsson och Gulli Linnea Olofsson, född Persson
12 mars 1912 – 6 april 1944 Olof Wilhelm Olsson och Anna Nilsson (köp)
30 december 1874 - 12 mars 1912 Ola Olsson och Elna Pehrsdotter (fastebrev 30 december 1874)
1869 Nils Persson och Kersti Olsdotter
1826 / 31 Gustaf Sjöstedt och Vendela Petronella Beckdahl

Bilder