Vallarum 4:5 (aktuellt nummer)

Adress Syremöllevägen 64-45
Aktuell period 1971 -
Areal 0,2700 hektar
Ursprung Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1971 genom en avstyckning från Vallarum 4:3

 

 

 

 

 

Vallarum 4:5

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Ovanstående bild av gården på fastigheten var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal: totalt 7,7 hektar, därav 5,25 hektar åker, 2,35 hektar betesmark. Tax.-v. 5600. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Mangårdsbygggnad uppförd omkring 1840, renoverad 1942. Stall uppförd 1942, loge 1840. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 70 höns. Gården till släkten 1943 genom köp av Erik Jönsson. Ägare Sven Svensson född 8 april 1918. Son till Alfred Svensson och hans hustru Eva född Lövström. Gift med Ruth Gustavsson född 19 juli 1918. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1977 - Britta Eva Margareta Ohlsson (köp)
6 januari 1973 - 1 september 1977 Kurt Arne Hardebrant och Ing-Britt Hardebrant (köp)
27 maj 1969 - 6 januari 1973 Ruth Svensson, född Gustafsson
19 december 1943 - 27 maj 1969 Sven Svensson och Ruth Elisabeth Svensson, född Gustafsson (köp)

Bilder