Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 64-45
Aktuell period 1970-1970
Areal 1/84 mantal, 6,7913 hektar
Ursprung Vallarum 4:1 Starelund (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:72 (avregistrerat nummer) , Vallarum 15:25 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1970 genom att den bröts ut ur fastigheten Vallarum 4:1.
Fastigheten Vallarum 4:3 var området som har nummer
8 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910
förutom den avstyckning som gjordes när fastigheten
Vallarum 4:2 bildades. Fastighetsbeteckningen är bara aktuell en kort tid då det samma år sker en ny hemmansklyvning där fastigheten Vallarum 4:5 bildas, samt att norra delen säljs och kommer att ingå i Vallarum 15:25 och den södra delen säljs och kommer att ingå i Vallarum 9:72.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 juni 1970 - John Allan Andersson och Henny Ingeborg Johansson (köp av 3,9463 ha som blir 9:72)
16 juni 1970 - Birger Svensson (köp av 2,8450 ha som blir 15:25)
27 maj 1969 - 16 juni 1970 Dödsbodelägarna efter Sven Svensson (bouppteckning)
14 december 1943 - 27 maj 1969 Sven Svensson och Ruth Elisabeth Svensson, född Gustafsson (köp)
13 juni 1939 - 14 december 1943 Erik Jönsson och Irma Jönsson (köp)
26 februari 1924 - 13 juni 1939 Olof Andersson och Alma Olsson (köp)
20 februari 1923 - 26 februari 1924 Dödsbodelägarna efter Nils Persson. (bouppteckning)
10 december 1917 - 20 februari 1923 Nils Persson och Ingrid Johanna Persson (köp)
23 mars 1917 - 10 december 1917 Hans Sjögren och Annie Österling (köp)
18 april 1884 - 23 mars 1917 Nils Isaksson och Maria Persson (köp)
2 maj 1861 - 18 april 1884 Isak Olsson och Hanna Pehrsdotter (fastebrev)

Bilder