Vallarum 4:1 Starelund (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 59-67
Aktuell period 1834 - 1970
Areal 1/8 mantal
Ursprung Vallarum nr 4
Nya nummer Vallarum 4:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav Vallarums marker och Pehr Bengtsson erhöll markerna med utflyttningsskyldighet. Den var ett skatterusthåll om 1/8 mantal. Kartan till vänster visar utsträckningen av fastigheten som har markerats med ett “D”. Bilden nedanför visar de utmarker som var gemensamt ägt utav fastigheterna under Vallarum 4 och 5 och som senare klövs.

Källa: Lantmäteriet

Bilden till vänster visar klyvningen av utmarkerna som var gemensamt ägda av fastigheterna inom Vallarum 4 och 5. Fördelningen blev följande när fastigheten klövs 1840:

A 4:1 1/8 mantal Äges av Ola Persson

B 5:2 1/16 mantal Äges av Sven Andersson

C 5:4 1/32 mantal Äges av Bengt Mårtensson

D 5:5 1/32 mantal Äges av Måns Persson

 

 

Vallarum 4:1

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Bilden till höger av gården som tillhör fastigheten infördes i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal: Totalt 48,8 hektar därav 21 hektar åker, 27,8 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 28700. Jordart: Kampermylla på alvbotten. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1831, renoverad 1942. Ekonomibyggnader uppförda 1831, loge 1931. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 8 ungdjur, 2 modersuggor, 30 gödsvin, 55 höns. Nuvarande ägare övertog gården 1915 efter sin fader som 1875 övertagit den efter sin fader. Ägare: Nils A Olsson född 25 augusti 1880. Son till Ola Ohlsson (född 1855, död 1923) och hans hustru Anna Nilsson (född 1856, död 1922). Gift med Anna Nilsson född 26 maj 1886. Barn Nils Olle född 1917. Ägaren medlem av B. F., R. L. F., mejeri och slakteri-
föreningarna.”

Vallarum 4:1

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

10 år senare än föregående bild av gården till denna fastighet som publicerades i boken “Skånes bebyggelse” del 1, i mitten av 1950-talet med följande text:

Postadress:    Vallarum                                                                  Telefon:           Sjöbo 32018

“Areal 51,8 hektar, varav 23 hektar åker, 8 hektar skog, betes- och ängsmark, grus- och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 52800. Djur: 3 hästar, 12 kor, 12 ungdjur, 4 – 5 svin, 100 gödsvin, 1 tjur, 3 avelshästar, 300 höns, 3 livgäss, 10 duvor, 7 dvärghöns, påfåglar. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1953, tegel och råsten under hårt tak, 8 rum, 2 hallar, 2 förstugor, 2 verandor, kök, 2 matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv. Ladugård från 1947, tegel under spåntak, maskinstall från 1950, cementblock under hårt tak, loge från 1930, timmer under hårt tak, hönshus från 1946, tegel under hårt tak, svinhus tillbyggt 1951. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1837 och övertogs av nuvarande ägaren efter fader 1945. Tidigare ägare : Per Bengtsson, Ola Persson, Ola Olsson, Alfred Olsson. Ägare: Hemmansägare Olle Olsson född 9 december 1917, son till Alfred Olsson och Anna född Nilsson, gift med Ingeborg (Bojan) född Olsson 2 januari 1925, dotter till Sigfrid Olsson och Anna född Mårtensson. Barn: Monika född 24 januari 1948, Sven-Göran född 17 december 1953. Fosterbarn: Lars Erik Källberg, Gunnar Olsson, Hasse Olsson.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 7 och på den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten redan bytt fastighetsbeteckning till 4:4.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 januari 1945 - Nils Olle Olsson och Ellen Ingeborg Olsson (köp)
23 mars 1915 - 5 januari 1945 Nils Alfred Olsson och Anna Nilsson (köp)
30 oktober 1913 - 23 mars 1915 Gustav Olsson och Elna Svensson (köp)
21 februari 1879 - 30 oktober 1913 Ola Olsson och Anna Nilsdotter (köp)
30 januari 1837 - 21 februari 1879 Ola Persson och Kersti Olsdotter (fastebrev)
1834 - Pehr Bengtsson och Karna Nilsdotter

Bilder