Bjälkhult 1:41 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 230-2
Areal 0,2280 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:37

Beskrivning

Källa:hitta.se

Fastigheten bildades 1914 genom en avstyckning från Bjälkhult 1:37.

Källa: Lantmäteriet

Bilden nedan visar en del av köpebrevet när Nils Jönsson och hans hustru Elna Olsdotter köpte
avstyckningen från Elnas föräldrar Ola Olsson och Kjersti Mårtensdotter.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 augusti 1958 - Anna Carlsson (bouppteckning)
24 april 1920 - 12 augusti 1958 Ida Nilsson. (bouppteckning, testamente)
24 april 1920 - 24 april 1920 Emil Johansson (köp)
24 april 1920 - 24 april 1920 Dödsbodelägarna efter Elna Olsdotter (bouppteckning)
5 augusti 1916 - 24 april 1920 Dödsbodelägarna efter Nils Jönsson (bouppteckning)
12 april 1879 - 5 augusti 1916 Nils Jönsson och Elna Olsdotter (Bjälkhult) (köp)

Övrigt

Länk till: Anna Carlsson intervju 1981

Länk till: Olof Månsson om Bjälkhult

Ullgrens

Bjälkhultsvägen 230-2

Bjälkhult 1:41

 

Ägare År Kommentar
Ida Ullgren Bedrev krog på fastigheten
Mats Ingvar Engdahl 2015 nuvarande

Ida Ullgren bedrev Ullgrens krog på fastigheten. Krogen hade kunder från bl a dansbanorna i Bjälkhult. Den sista banan hette Bokskogens Tivoli. Den var i bruk från 1929 till några år in på 1930-talet. Den låg i skogen söder om denna fastighet. Tidigare fanns ytterligare två dansbanor i Bjälkhult, varav den ena var belägen ett par hundra meter norr om denna bana.

Ida hade dottern Anna, vars far var Anders Mårtensson i Starrarp (son till riksdagsmannan Mårten Trulsson).

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder