Vallarum 2:2 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 18
Aktuell period 1890 -
Areal 0,2468 hektar
Ursprung Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades med första lagfart 28 oktober 1890 efter en avstyckning från vallarum 2:1. Köpebrevet är daterat 15 januari 1883 och säljare var Nils Olsson och Kersti Christiansdotter på Vallarum 2:1 A.

Kartan till höger visar fastigheten som den såg ut i samband med det laga skiftet 1834.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till vänster visar en del av köpebrevet som upprättades vid avstyckningen.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan här till höger från 1975 ses fastigheten med beteckningen 2:2.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 maj 1975 - Inge Bengtsson (köp)
13 oktober 1973 - 20 maj 1975 Dödsbodelägarna efter Johanna Sofia Fogelberg (bouppteckning)
14 januari 1956 - 13 oktober 1973 Sofia Fogelberg (änka efter Bengt Ernst Fogelberg) (bodelningshandling)
5 april 1935 - 14 januari 1956 Bengt Ernst Fogelberg och Johanna Sofia Fogelberg, född Nilsson (auktion)
19 januari 1935 - 5 april 1935 Martin Lindström och Ester Lindström
6 februari 1922 - 19 januari 1935 Anna Lindström
6 februari 1922 - 6 februari 1922 Johannes Granberg och Kersti Nilsson (köp)
17 april 1913 - 6 februari 1922 Dödsbodelägarna efter Hanna Lindström (bouppteckning)
15 januari 1883 - 17 april 1913 Hanna Göransdotter (köp)
14 december 1870 - 15 januari 1883 Nils Olsson och Kjersti Christiansdotter

Bilder