Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkavägen 62-17
Aktuell period 1834 - 5 juli 1993
Areal 1/8 mantal
Nya nummer Vallarum 2:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1834 vid det laga skifte som då genomfördes. Fastigheten bestod av tre delar varav två delar märkt med “B” och 2:1 och den tredje delen var enbart märkt med 2:1 och låg nere vid landsvägen. Storleken på fastigheten var 1/8 mantal och var ett skatteaugments hemman som ägdes av åboen Christian Mårtensson som bekom ägorna med utflyttningsskyldighet.                                                                                                                                              

Källa Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Under de följande åren har en det gjorts en del avstyckningar. Först avstyckades den södra delen av skogslotten och som på den häradsekonomiska kartan här till höger har nummer 3. Denna del såldes troligen under 1860-talet. Nils Åkesson och hans hustru Karna Jönsdotter har fastebrev på avstyckningen från 1866 men det framgår inte om avstyckningen gjordes tidigare. Denna del hade beteckningen 2:1 B efter avstyckningen och ingår idag i Vallarum 12:15. Nästa avstyckning gjordes 1870 då Hanna Göransson köpte 1/2 tunnland mark som låg nere vid landsvägen och var troligen en del mossmark. Denna fastighet fick beteckningen Vallarum 2:2 och ses här ovanför på kartan som ritades i samband med det laga skiftet.

Den norra delen utav skogsfastigheten såldes av 1942 då August Selberg skogen av Ekelidens ägarinna Elise Nilsson. Fastigheten fick efter sammanslagning med andra skogsfastigheter beteckningen Vallarum 18:1 och ingår idag i fastigheten 8:16. Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan här till höger med nummer “2a”. Resterande delen av ursprungsfastigheten får senare fastighetsbeteckningen Vallarum 2:4.

 

Vallarum 2:1

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1937

Bilden till höger var införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1937 med följande text:                                                                                    Postadress:    Vallarum
Areal: Totalt 50 har, därav 30 åker och 20 betesmark. Tax.-v. 48 000. Jordart: Mossjord och lerjord. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1892. Ekonomibyggnader uppförda 1870 – 74. 5 hästar, 3 föl, 12 kor, 10 ungdjur, 30 svin, 50 höns. Gården till släkten i början av 1700-talet. Ägare är Elise Nilsson, född 19 maj 1876. Dotter till Ola Olsson och hans hustru Elna, född Persson. Gift med Gustav född Nilsson. Barn: Nils född 1910, Elof född 1913, Ebba född 1915.

 

Vallarum Ekliden

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Bilden till vänster och texten nedan var införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom i mitten av 1940-talet.

Vallarum, Ekeliden

Postadress:         Vallarum.                                                                                                                               Telefon              104 A Vollsjö

Areal: Totalt 47,5 hektar, därav 28 hektar åker. Taxeringsvärde 42 500. Jordart: Ler- och grusmylla samt mossjord på grus- och lerbotten. Skogsbestånd: Löv- och granskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1892. Stall och loge uppförd 1871, svinstall 1895. 4 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 10 ungdjur, 3 modersuggor, 35 gödsvin, 50 höns. Gården kom till släkten i början av 1800-talet. Nuvarande ägare övertog den 1940 efter sin moder Elise Nilsson, som övertagit den efter sin make, död 1934. Denne hade tillträtt 1908 efter sin fader Nils Olsson som omkring 1860 övertagit gården efter sin svåger Ola Kristiansson, vilden tillträtt efter sin fader Kristian Andersson. Ägare: Elof Gustavsson, född 30 oktober 1913, son till Gustav Nilsson och hans hustru Elise, född Olsson. Arrendator: Lennart Persson, född 3 juni 1916. Svåger till ägare. Gift med Ebba Gustavsson, född 20 december 1915. Barn: Naemi Anita, född 1939, Lars Bertil, född 1943. Arrendatorn har genomgått Tomelilla folkhögskola, med flera mindre kurser.

 

Vallarum 2:1

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster utav huset tillhörande Vallarum 2:1 A var i mitten av 1950-talet införd i boken “Skånes Bebyggelse” del 1 tillsammans med följande text:                                                                                                                                                                                                                                                                   Postadress:       Vollsjö                                                                                                                                   Telefon:             Sjöbo 32075
“Areal: 45 hektar, varav 27 hektar åker, 18 hektar skog och betesmark, lermylla, grus- och mossjord på lerjord, blandat barr- och lövskog. Tax.-v. 83500. Djur: 2 hästar, 13 kor, 10 – 11 ungdjur, 40 – 50 svin, 4 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad i 2 våningar från 1892, tegel under hårt tak, 8 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Bostadshus om 3 rum, kök, källare. Ladugård från 1871 – 74, moderniserad 1951, siporex under hårt tak. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1832 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern 1940. Å ägorna har påträffats knivar från stenåldern. Ägare: Hemmansägare Elof Gustafsson född 30 oktober 1913 på gården, son till Gustav Nilsson och Elise född Olsson.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 november 1989 - Märta Wenik (gåva 2:1 B)
11 december 1956 - 16 november 1989 Märta Wenik och Claes Bertil Roland Wenik (arv 2:1 B)
11 december 1951 - 11 december 1956 Märta Wenik (skifteshandling 2:1 B)
25 maj 1916 -11 december 1951 Olof Svensson och Kristina Svensson (köp 2:1 B)
21 november 1913 - 25 maj 1916 Dödsbodelägarna efter Elna Andersson (maka till Mårten Åkesson) (bouppteckning 2:1 B)
2 november 1898 -21 november 1913 Mårten Åkesson och Elna Andersson (köp 2:1 B)
29 augusti 1884 - 2 november 1898 Per Nilsson och Bengta Nilsson (köp 2:1 B)
19 januari 1866 - 29 augusti 1884 Nils Åkesson och Karna Jönsdotter (köp 2:1 B)
Ägare av avstyckade fastigheten 2:1 B
10 december 1974 - Sture Allan Gustafsson (gåva 2:1 A)
14 december 1939 - 10 december 1974 Elof Gustafsson (köp 2:1 A)
23 januari 1934 - 14 december 1939 Elise Nilsson, född Olsson (änka efter Gustaf Adolf Nilsson) (köp 2:1 A)
11 oktober 1909 - 23 januari 1934 Gustaf Adolf Nilsson och Elise Olsson (köp 2:1 A)
11 oktober 1909 - 11 oktober 1909 Olof Olsson.. (köp 2:1 A)
21 mars 1906 - 11 oktober 1909 Gustaf Adolf Nilsson och Elise Olsson (köp 2:1 A)
14 december 1870 - 21 mars 1906 Nils Olsson och Kjersti Christiansdotter (köp 2:1 A)
Ägare av fastigheten Vallarum 2:1 A
14 december 1870 - Nils Olsson och Kjersti Christiansdotter
1861 - 14 december 1870 Ola Christiansson
1847 - 1861 Dödsbodelägarna efter Christian Mårtensson (bouppteckning)
1834 - 1847 Christian Mårtensson och Bengta Olsdotter
Ägare av hela fastigheten Vallarum 2:1

Bilder