Skumparp 1:20 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 398
Aktuell period 1941 -
Areal 0,1270 hektar
Ursprung Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:21 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades vid en avstyckning från Skumparp 1:4 1941. Fastigheten ses på den ekonomiska kartan från 1975 här till höger med beteckningen 1:20. Här under en flygbild från omkring 1960 där man ser den gamla vägens sträckning samt att man ser husen som tillhörde fastigheten Skumparp 1:20 som idag är borta.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 februari 1979 - Eva Monica Sörensen (köp)
27 juli 1977 - 9 februari 1979 Olof Nilsson. (arv och testamente)
1 oktober 1960 - 27 juli 1977 Anders Persson. (auktion)
1 oktober 1960 - 1 oktober 1960 Otto N. Olsson (auktion)
8 april 1904 - 1 oktober 1960 Nils Persson i Skumparp (köp)

Bilder